loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
23 lut, 2023
Posted by amencel
0 comment

12 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice zostało przekroczone!

mocy

Odnawialne Źródła Energii przekroczyły kolejną barierę mocy zainstalowanej.

Fotowoltaika w Polsce osiąga systematyczny przyrost mocy zainstalowanej – na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 11 GW.

Na koniec grudnia 2022r. zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce osiągnęła wartość 12 189,1 MW.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku to wzrost aż o 58,7%. Wtedy zanotowano 7 681,4 MW mocy.

Prosumenckie instalacje fotowoltaiczne osiągnęły moc 8 773,91 MW a ich łączna liczba wyniosła 1 193 053 sztuk.

Statystyki nowych mocy

W grudniu 2022r. do sieci zostało podłączonych 14 245 sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej zainstalowanej mocy 334,56 MW.

Nowe instalacje PV stanowiły aż 99% wszystkich nowych oddanych do użytku instalacji OZE. W megawatach było to 54%.

Średnia wielkość nowopowstałych instalacji ukształtowała się na poziomie 23,5 kW.

Cały rok 2022 przyniósł nam 362 159 sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wyniosła 4 269,8 MW.

Udział fotowoltaiki w OZE

Poziom mocy elektrycznej zainstalowanej we wszystkich rodzajach źródeł energii w grudniu 2022r. wyniósł 60,2 GW. Dotyczy to zarówno źródeł konwencjonalnych jak i odnawialnych.

Odnawialne źródła energii w całkowitym miksie miały prawie 38% udziału mocy – 22,6 GW.

Natomiast fotowoltaika pod względem zainstalowanej mocy w sektorze OZE zajmuje pierwsze miejsce. Jej udział to około 54 procent.

Jak można zauważyć, energia słoneczna jest głównym motorem rozwoju energetyki odnawialnej.

Moc zainstalowana fotowoltaiki na tle OZE w grudniu 2022 r.

Gdzie znajdują się największe elektrownie fotowoltaiczne w Polsce?

Największą fotowoltaiczną farmą w Polsce jest elektrownia zlokalizowana w Zwartowie na Pomorzu. Jej moc wynosi 204 MW. Została oddana do użytku we wrześniu 2022 roku i należy do firmy Respect Energy.

Drugą największą farmą jest instalacja znajdująca się w Brudzewie o mocy 70 MW. Firma ESOLEO wybudowała ją dla grupy ZE PAK.

Trzecią co do wielkości jest farma w Witnicy z mocą równą 64 MW. Przedsięwzięcie zostało wykonane przez firmę BayWa a obecnie obiekt należy do Alternus Energy Group.

Zaraz za nią w klasyfikacji znajduje się farma w Wielbarku o mocy zainstalowanej na poziomie 62 MW. Należy ona do Grupy ORLEN.

Ostatnie miejsce na podium należy do farmy w miejscowości Stępień, której moc wynosi 58 MW i należy do firmy Wento. Pisaliśmy o tym tutaj. Została oddana do użytku podobnie jak elektrownia w Zwartowie – we wrześniu 2022 roku.

Jakie są dalsze przewidywania?

Rok 2022 zakończył się z wynikiem 12 GW mocy z fotowoltaiki. Zgodnie z przewidywaniami, w 2025 roku osiągniemy 20 GW. Natomiast do 2030 roku skumulowana moc zainstalowana wynosić ma aż 28,5 GW.

Dalsze sukcesy zależeć będą od skuteczności usuwania ograniczeń infrastrukturalnych i lokalizacyjnych. Istotne będzie również zwiększenie odporności na zakłócenia łańcuchów dostaw przez krajowe inwestycje w przemysł produkcji urządzeń i innowacje technologiczne.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.