loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
14 kwi, 2022
Posted by amencel
0 comment

15 kwietnia 2022r. rusza program „Mój Prąd” 4.0

W połowie kwietnia startuje czwarta edycja programu „Mój Prąd”. Dofinansowanie można uzyskać na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych, systemów zarządzania energią w domu, a także magazynów energii elektrycznej i ciepła. Maksymalna dotacja to ponad 20 tys. złotych.

15 kwietnia rusza kolejna odsłona programu. Głównym założeniem „Mojego Prądu” 4.0 jest promocja nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net-billingu. System ten ma motywować do zwiększania konsumpcji energii wyprodukowanej i magazynowania jej nadwyżek nie w sieci, tylko w domu.

Przejście na net-billing warunkiem uzyskania dofinansowania

Z dopłaty będą mogli skorzystać prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń po 31 marca 2022r. Dotyczy to zarówno nowych prosumentów ale także i obecnych, którzy zrezygnują z systemu opustów i od 1 lipca 2022r. przejdą na net-billing. Decyzja ta jest ostateczna i nieodwracalna.

W czwartej edycji programu, dofinansowanie można uzyskać nie tylko na samą instalację fotowoltaiczną, ale także na dodatkowe urządzenia mogące zoptymalizować autokonsumpcję produkowanej przez konsumenta energii.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom urzędników MKiŚ i NFOŚiGW, nie ma mowy o dopłatach do domowych ładowarek samochodów elektrycznych. Pisaliśmy o tym tutaj.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jaka jest wysokość dotacji?

Osoby decydujące się wyłącznie na domową fotowoltaikę będą mogły otrzymać zwrot środków do 4 tysięcy złotych lub 5 tys. zł przy połączeniu mikroinstalacji z dodatkowymi inwestycjami. W przypadku montażu fotowoltaiki łącznie z magazynem ciepła, można uzyskać dotację do 5 tysięcy zł, a z magazynem energii elektrycznej – 7,5 tys. zł. Do tego dodatkowo można otrzymać 3 tysiące złotych na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS). Będzie to możliwe jedynie w sytuacji gdy beneficjent zdecyduje się na zakup magazynu ciepła i/lub chłodu.

Dotychczasowi uczestnicy wcześniejszych edycji programu „Mój Prąd” mogą również ubiegać się o dofinansowanie dodatkowych komponentów (magazynów ciepła/energii i systemów zarządzania energią). Gdy przejdą na nowy system rozliczania otrzymają dodatkowo 2 tysiące złotych. W sytuacji gdy prosument nie brał udziału wcześniej w programie, przechodząc na net-billing dostanie dopłatę 4 tys. zł do fotowoltaiki. Drugą opcją jest zwrot 5 tys. zł jeśli jednocześnie złoży wniosek o dofinansowanie kolejnej inwestycji w magazyny.

Według planów, łączny i maksymalny koszt przyznanych środków na wszystkie urządzenia wyniesie 20,5 tysiąca złotych. Dofinansowaniu będą podlegały inwestycje dokonane, ale po 1 lutego 2020r. Udział dopłaty w kosztach kwalifikowanych związanych z zakupem i instalacją urządzeń nie będzie mógł przekroczyć 50 %.

Niewielki budżet programu „Mój Prąd”

Cały budżet czwartej edycji programu ma zamknąć się w kwocie 350 mln zł. To znacznie mniej niż pierwotnie zapowiadano. Zgodnie z deklaracją kierownictwa NFOŚiGW środki będą mogły zostać zwiększone. Kwota będzie zależna od przebiegu realizacji programu.

Biorąc pod uwagę niedużą sumę budżetu można przypuszczać, że z dofinansowania skorzysta kilkadziesiąt tysięcy prosumentów.

Wnioski tylko przez internet

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór wniosków z dniem 15 kwietnia 2022r. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Więcej szczegółów dotyczących programu „Mój Prąd” 4.0 można znaleźć na stronach mojprad.gov.pl a także NFOŚiGW.

Ostatnia wersja programu cieszyła się bardzo dużym powodzeniem podobnie z resztą jak i wszystkie wcześniejsze. Dotacja trzeciej edycji, którą można było uzyskać w wysokości do 3 tysięcy złotych była i tak niższa w porównaniu z pierwszą i drugą wersją programu – do 5 tysięcy złotych.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.