loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

Miesiąc: czerwiec 2020

Post Image
23 cze, 2020
Posted by: admin
0 comment

Poniedziałek 22 czerwca był pechowym dniem dla polskich elektrowni. Dostępna moc tych jednostek, wskutek rozmaitych zdarzeń, spadła o ok. 4 GW.

Poniedziałek 22 czerwca był pechowym dniem dla polskich elektrowni. Dostępna moc tych jednostek, wskutek rozmaitych zdarzeń, spadła o ok. 4 GW. Przez pewien czas import mocy zza granicy wynosił aż 3 GW. https://www.energetyka24.com/czarny-poniedzialek-polskich-elektrowni-dostepna-moc-spadla-o-4-gw-komentarz

Post Image
16 cze, 2020
Posted by: admin
0 comment

Spadek zużycia energii elektrycznej w Polsce w maju o 8,85 proc

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w maju wyniosło 12.460 GWh, co oznacza spadek o 8,85 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PSE. https://www.cire.pl/item,199889,1,0,0,0,0,0,spadek-zuzycia-energii-elektrycznej-w-polsce-w-maju-o-885-proc.html

Post Image
08 cze, 2020
Posted by: admin
0 comment

Polska fotowoltaika wyprodukowała 226 GWh energii elektrycznej w maju 2020r.

Instalacje fotowoltaiczne wyprodukowały w maju prawie 226 GWh energii elektrycznej, co dało im 2,2 proc. udziału w strukturze produkcji. https://www.cire.pl/item,199391,1,0,0,0,0,0,zuzycie-i-produkcja-energii-w-maju-dalej-od-presja-panademii.html

Post Image
03 cze, 2020
Posted by: admin
0 comment

Panele monokrystaliczne zdobyły 80% rynku w 2019r

W 2019 roku technologia oparta na monokrysztale krzemu stanowiła zdecydowaną większość zarówno na rynku krajowym jak i światowym – informuje Instytut Energii Odnawialnej. Z danych zebranych przez IEO wśród polskich producentów, firm instalatorskich i deweloperów wynika, że panele monokrystaliczne stanowiły aż 80 proc. udziału w krajowym rynku PV – podaje serwis CIRE.   https://www.cire.pl/item,199265,1,0,0,0,0,0,ieo-panele-monokrystaliczne-zdominowaly-polikrystaliczne-.html

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.