loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

Miesiąc: sierpień 2021

Post Image
26 sie, 2021
Posted by: admin
0 comment

Polska wśród rekordzistów w produkcji energii elektrycznej ze słońca

W naszym kraju padł rekord w produkcji energii z fotowoltaiki. Z analizy eksperckiej z think tanku energetycznego Ember wynika, iż w Polsce w najcieplejszych miesiącach tj. w czerwcu i lipcu tego roku wyprodukowano 10% energii ze słońca. W państwach należących do Unii Europejskiej podczas wspomnianego letniego szczytu (czerwiec-lipiec 2021) uzyskano 39 TWh, czyli o 11 […]

Post Image
18 sie, 2021
Posted by: admin
0 comment

Samochodem elektrycznym na wakacje?

Z roku na rok w Polsce jak i w całej Europie przybywa samochodów elektrycznych. Wraz ze wzrostem liczby zeroemisyjnych aut rozwija się infrastruktura ładowania, a także cała technologia związana z elektromobilnością. W okresie ostatnich 12 miesięcy w Polsce powstało 327 nowych ogólnodostępnych ładowarek. Na początku lipca 2021r. zanotowano 1521 stacji. 67% z nich stanowiły wolne […]

Post Image
17 sie, 2021
Posted by: admin
0 comment

Czy czeka nas blackout? Kiedy zabraknie mocy w polskim systemie energetycznym?

W lipcu 2021 roku Minister Klimatu i Środowiska udostępnił sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. W raporcie wykorzystano dane i informacje z opracowania opublikowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w marcu 2021r. Ze sprawozdania jasno wynika, że Rząd zakłada dwa scenariusze zdarzeń dla energetyki: optymistyczny i pesymistyczny. […]

Post Image
17 sie, 2021
Posted by: admin
0 comment

CENY GAZU STALE ROSNĄ

Wykres poniżej dotyczy cen gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii. Obrazuje on kurs pomiędzy 21 czerwca, a 4 sierpnia 2021r. Ostatnia notowana najniższa cena za ten surowiec na rynku terminowym nastąpiła właśnie 21 czerwca i wynosiła ok. 116 PLN/MWh. Odtąd możemy obserwować jak ceny błękitnego paliwa stale i systematycznie rosną w górę. Na początku lipca […]

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.