loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

Miesiąc: grudzień 2021

Post Image
30 gru, 2021
Posted by: amencel
0 comment

Ulgi w opłacie mocowej od 1 stycznia 2022 roku

Czym jest opłata mocowa? Opłata mocowa to opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne czyli stałe dostawy prądu.  Środki uzyskane z tytułu jej opłaty mają finansować między innymi budowę nowych elektrowni, a także modernizację i utrzymanie już istniejących. To wszystko ma zapewnić stabilność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Nadchodzące […]

Post Image
23 gru, 2021
Posted by: amencel
0 comment

Polska wśród państw z najwyższą ceną energii uwzględniając pensję

Polska jest jednym z niewielu państw na całym świecie, w którym za energię płaci się najwięcej w stosunku do siły nabywczej pieniądza. Droższy prąd jest tylko w takich krajach jak Uganda i Sierra Leone, a także w dwóch państwach Europy – Niemczech i Rumunii. Z roku na rok stać nas na zakup coraz mniejszej ilości […]

Post Image
17 gru, 2021
Posted by: kabramowicz
0 comment

Czarny tydzień europejskiej energetyki.

Nie spodziewaliśmy się takich poziomów cen energii elektrycznej. Co przyniesie styczeń 2022 i kolejne zimowe miesiące tego roku dla europejskiej energetyki? Co będzie się działo ze wszystkimi czynnikami, które są źródłem tak wysokich cen: 1. dostępnością gazu ziemnego w Europie, 2. systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS), 3. sposobem wyznaczania końcowej ceny energii […]

Post Image
16 gru, 2021
Posted by: amencel
0 comment

Farma Brudzew – największą elektrownią słoneczną w Polsce

Największa elektrownia słoneczna w Polsce została zbudowana przez konsorcjum ESOLEO i PAK Serwis dla grupy ZE PAK. Farma powstała w Wielkopolsce w gminie Brudzew i ma moc 70 MWp. Inwestycja jest jednym z etapów przejścia ZE PAK na produkcję czystej energii i odejścia od węgla brunatnego. Jednym z odbiorców prądu będzie Grupa Polsat Plus. ZE […]

Post Image
09 gru, 2021
Posted by: amencel
0 comment

PGNIG przewiduje spadek cen gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe (PGNiG) prognozuje, iż w okresie zimowym ceny gazu ziemnego na rynku hurtowym mogą wzrosnąć. Na taki stan rzeczy będą miały wpływ niskie temperatury i utrzymująca się niska podaż ze strony Gazpromu. Wiosną natomiast przewiduje się obniżkę cen ale tylko do około 40 EUR/MWh. 90 EUR/MWh – cena gazu w kontaktach […]

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.