loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

Miesiąc: luty 2023

Post Image
23 lut, 2023
Posted by: amencel
0 comment

12 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice zostało przekroczone!

Odnawialne Źródła Energii przekroczyły kolejną barierę mocy zainstalowanej. Fotowoltaika w Polsce osiąga systematyczny przyrost mocy zainstalowanej – na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 11 GW. Na koniec grudnia 2022r. zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce osiągnęła wartość 12 189,1 MW. W porównaniu z grudniem poprzedniego roku to wzrost aż o 58,7%. Wtedy zanotowano 7 681,4 MW mocy. […]

Post Image
16 lut, 2023
Posted by: amencel
0 comment

Wirtualny prosument w II połowie 2024 roku

Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła między innymi definicję prosumenta wirtualnego energii. Plany zakładają wdrożenie tej koncepcji w II połowie 2024 roku. Ma to związek z uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) bez którego nie będzie możliwe wprowadzenie tej regulacji. Ostatnie uaktualnienie ustawy o OZE zaproponowało kilka istotnych zmian w zasadach funkcjonowania […]

Post Image
09 lut, 2023
Posted by: amencel
0 comment

Energia dla Wsi  – Nowy program

Oprócz uruchomionego ostatnio programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, rząd przygotował też kolejny program, którego celem jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii i magazyny energii – Energia dla Wsi. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek rozpoczął się 25 stycznia 2023r. Całkowita pula pieniędzy przewidziana w budżecie programu to aż 1 mld złotych. […]

Post Image
03 lut, 2023
Posted by: amencel
0 comment

Panele między torami kolejowymi, czy to możliwe?

Szwajcarski start-up Sun-Ways opatentował nowatorskie rozwiązanie umieszczenia paneli fotowoltaicznych między torami kolejowymi. Innowacyjna koncepcja elektrowni słonecznej pomiędzy szynami narodziła się dzięki współpracy instytutu badawczego Politechniki Federalnej w Lozannie i szwajcarskiej agencji innowacji Innosuisse. Poziome mocowanie modułów fotowoltaicznych między torami Sam pomysł jest bardzo prosty i zakłada łatwy sposób montażu. Według planów, pierwszy etap inwestycji obejmuje […]

Post Image
01 lut, 2023
Posted by: amencel
0 comment

Podsumowanie Stycznia 2023

Zapraszamy Państwa na przygotowane Podsumowanie Rynku Energetycznego w Styczniu 2023r. Na Europejskich Rynkach Energii można zaobserwować kilkumiesięczny trend spadku cen węgla oraz gazu. W Styczniu na Towarowej Giełdzie Energii indeks TGE24 osiągnął średniomiesięczną wartość 627 zł. Analogicznie z rynkami europejskimi indeks paliwa gazowego zamknął się niską średnią ceną 314 zł. Dla porównania średnioroczna cena indeksu […]

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.