26.02.2021 Fotowoltaika jako usługa

FOTOWOLTAIKA JAKO USŁUGA

Czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich. Nie da się ukryć, że dosyć mocno ucierpiał niemalże każdy sektor gospodarki w Polsce i na świecie. Są też takie branże, na których obecna sytuacja nie odcisnęła zbyt dużego piętna. Mowa o fotowoltaice, w której w ostatnich latach odnotowano dynamiczny rozwój.
O oszczędności płynącej z posiadania instalacji fotowoltaicznych wszyscy już wiemy. Niezależnie od tego jak wielkie gospodarstwo rolne czy firmę posiadamy, to zawsze dobra inwestycja, która nam się zwróci. Różnica polega jedynie na czasie w jakim to nastąpi.
Jednak mimo tego, że gospodarstw rolnych z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wciąż przybywa, nadal pozostaje rzesza ludzi, która chciałaby skorzystać z oferty, jednak albo nie pozwalają im na to środki finansowe, albo nie do końca wierzą w skuteczność energii pozyskiwanej ze słońca.
Stale czekamy na dofinansowania, na lepszą pogodę albo na obniżkę cen zapominając, że fotowoltaika sama w sobie jest ogromną oszczędnością, zwłaszcza tam, gdzie rachunki za prąd plasują się na poziomie 10 tysięcy złotych miesięcznie. Mowa tu o dużych obiektach przemysłowych, firmach czy gospodarstwach rolnych, które zużywają około 300 MW rocznie i więcej. Im większe rachunki za prąd dostajemy, tym większa będzie oszczędność po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej. Jednak żeby to nastąpiło, najpierw musimy zainwestować w odpowiednią ilość paneli fotowoltaicznych, co często bywa barierą przy podejmowaniu decyzji.
Na rynku branży energetycznej istniejemy 7 lat. Znamy zatem każdą potrzebę Klienta i wciąż pracujemy nad tym, by nasza oferta była dostępna dla wszystkich. Myśląc o dużych obiektach, w których montaż instalacji często jest zbyt dużym obciążeniem budżetu, na który właściciele nie mogą sobie pozwolić, stworzyliśmy nową ofertę – „fotowoltaika jako usługa”.
Co to oznacza w praktyce?
Przede wszystkim usługa ta nie wymaga inwestycji w instalację fotowoltaiczną dzięki czemu budżet naszego Klienta nie zostanie nadszarpnięty. My zajmujemy się montażem, ubezpieczeniem, oraz czuwaniem nad przebiegiem pracy instalacji fotowoltaicznej, a Klient udostępnia nam jedynie miejsce na panele i korzysta z energii pozyskiwanej ze słońca, obniżając tym samym rachunki za prąd.
Skoro nie trzeba inwestować, a można czerpać korzyści z instalacji fotowoltaicznej nasuwa się pytanie „gdzie jest haczyk”?
Odpowiadamy - nie ma. To nowa usługa, która została wprowadzona by fotowoltaika zagościła na dachach jeszcze większej liczby gospodarstw rolnych i firm, tym samym przyczyniając się do dbania o nasze wspólne środowisko dzięki ekologicznym rozwiązaniom.
Świadczenie usług związane jest umową, której czas trwania pozostaje do dyspozycji Klienta – 10 lub 15 lat. W czasie obowiązywania umowy, Klient może wykupić instalację na własność. W trakcie umowy płaci co miesiąc za korzystanie z instalacji fotowoltaicznej lub w przypadku większych rozwiązań, kupuje z niej energię elektryczną.
Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie użytkowania instalacji fotowoltaicznej – od audytu, doradzania najkorzystniejszej opcji i planowania, po awarie i serwisowanie sprzętu. Dajemy również gwarancję niezawodności współpracując z najlepszymi światowymi producentami i bazując na najlepszych jakościowo komponentach – to w dużej mierze od nich zależy powodzenie inwestycji i prawidłowe działanie instalacji, która posłuży nam na długie lata.
Jesteśmy również gotowi na rozmowy dotyczące wyceny, zapotrzebowania oraz analizy rachunków za energię elektryczną. To nie kosztuje, a może dużo rozjaśnić i pokazać jak kształtuje się oferta dla konkretnego zakładu produkcyjnego, firmy, gospodarstwa rolnego – bo do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ b>realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.