loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, obowiązek cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Powinność ta została wprowadzona w stosunku do dużych przedsiębiorców niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego.

Kim jest duży przedsiębiorca?

Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Zwolnienia z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Z powyższych obowiązków w zakresie odbycia audytu energetycznego zwolnieni są właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do wyjątków zaliczają się także przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią (ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego (EMAS), w ramach których przeprowadzono już audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przeprowadza się co 4 lata.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą uzyskiwania informacji o możliwości zmniejszenia zużycia energii we wszystkich obszarach elektroenergetyki przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na istniejący obowiązek wprowadziliśmy do naszej oferty możliwość przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Wieloletnia działalność w obszarze energetyki pozwoliła nam na zdobycie cennego doświadczenia, którym możemy się posłużyć przy wykonywaniu usług audytu.

Oferujemy wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymogami dyrektywy i w oparciu o przepisy Ustawy o efektywności energetycznej.

Przeprowadzony przez nas audyt zakończymy raportem, w ramach którego dokonana zostanie:

1.  Analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie.

2. Zbadanie procesów technologicznych oraz instalacji pomocniczych.

3.  Analiza obiektów budowlanych oraz transportu pod kątem oszczędności energii.

4.  Identyfikacja obszarów znaczących strat.

5.  Propozycje działań poprawy efektywności energetycznej w zakładzie.

Przeprowadzenie audytu pozwala nie tylko spełnić narzucony obowiązek ale także podjąć słuszną decyzję o wdrożeniu rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

Więcej informacji na temat audytu energetycznego przedsiębiorstwa mogą Państwo znaleźć na naszej stronie w zakładce – Baza Wiedzy lub na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Szukasz wykonawcy audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.