loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

Autor: kabramowicz

Post Image
02 sty, 2023
Posted by: kabramowicz
0 comment

Wzrost kosztów dystrybucji od 1 stycznia 2023 roku

17 grudnia 2022 roku Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla spółek dystrybucyjnych (operatorów systemów dystrybucji). Nowe stawki są średnio o 60% wyższe niż w 2022 roku. Podwyżki dotyczą przede wszystkim kosztów mocy zamówionej (składnik stały stawki sieciowej) i strat sieciowych (składnik zmienny stawki sieciowej). Taryfa PGE Dystrybucja na 2023r  https://bip.ure.gov.pl/download/3/16131/PGEDystrybucja.pdf Taryfa Tauron Dystrybucja na […]

Post Image
15 lut, 2022
Posted by: kabramowicz
0 comment

Państwowe koncerny energetyczne zwiększają marżę w sektorze obrotu energią elektryczną.

Pomimo powolnej stabilizacji i spadku cen energii na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie, państwowe koncerny energetyczne systematycznie podnoszą ceny dla odbiorców biznesowych. Dla przykładu spółka PGE Obrót kolejny raz podnosi taryfowe ceny energii elektrycznej. Poniżej informacje o podwyżkach w ostatnich 6 miesiącach (taryfa C11 dla małego biznesu): – od 09.2021 – 558,00 zł/MWh – od […]

Post Image
17 gru, 2021
Posted by: kabramowicz
0 comment

Czarny tydzień europejskiej energetyki.

Nie spodziewaliśmy się takich poziomów cen energii elektrycznej. Co przyniesie styczeń 2022 i kolejne zimowe miesiące tego roku dla europejskiej energetyki? Co będzie się działo ze wszystkimi czynnikami, które są źródłem tak wysokich cen: 1. dostępnością gazu ziemnego w Europie, 2. systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS), 3. sposobem wyznaczania końcowej ceny energii […]

Post Image
02 lis, 2021
Posted by: kabramowicz
0 comment

Kolejna podwyżka cen energii dla klientów biznesowych w PGE Obrót S.A.

PGE Obrót S.A. podniosło od 1 listopada ceny energii dla klientów biznesowych o ponad 20%. To już trzecia podwyżka w tym roku.Aktualna cena energii elektrycznej, w najpopularniejszej taryfie dla małego biznesu C11, wynosi w tej chwili 673 zł/MWh plus miesięczna opłata handlowa 34 zł za każdy punkt poboru energii (poprzednia cena, obowiązująca od września wynosiła […]

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.