loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

Autor: Ola Bartłomiejczuk

Post Image
12 sty, 2024
0 comment

 Nowe taryfy dystrybucyjne na 2024r

Początek grudnia 2023 roku okazał się być emocjonującym czasem dla firm powiązanych z energetyką, jak i dla większości społeczeństwa. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dystrybucyjne na rok 2024. To ważne, obecna Ustawa z dnia 7 grudnia 2023r. O zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, która została zatwierdzona […]

Post Image
04 sty, 2024
0 comment

Wzrost opłaty z tytułu nadmiernego poboru energii biernej

Od początku 2024 roku następuje wzrost opłat. Związany z ponad umownym poborem energii biernych dla wybranych klientów korzystających z sieci elektrycznej o napięciu do 1 kV oraz tych zasilanych z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Wzrost ten, wynoszący aż 88%. Nie zależy od spółek energetycznych, lecz jest konsekwencją podwyżki średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej […]

Post Image
21 gru, 2023
0 comment

POLSKA FARMA WIATROWA BALTIC POWER

Grupa ORLEN podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej o nazwie Baltic Power. Baltic Power będzie w stanie dostarczyć czystą energię wystarczającą do zasilania 1,5 miliona gospodarstw domowych. Koncern posiada już wszystkie niezbędne zezwolenia na budowę oraz zabezpieczył dostawy wszystkich komponentów farmy, a także sfinansowanie projektu. W celu przygotowania infrastruktury do obsługi […]

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.