Budowa trafostacji i modernizacja układów pomiarowych

BUDOWA TRAFOSTACJI I MODERNIZACJA UKŁADÓW POMIAROWYCH

 

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, która służy do transformacji średniego napięcia SN (na przykład 20 kV, 15 kV) na niskie nn (400 V), stąd oznaczenie SN/nn.

Wielu naszych klientów wraz z rozwojem firmy znacząco zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną. W efekcie zasadnym jest rozważenie inwestycji we własną stację transformatorową. W wielu przypadkach taka inwestycja zwraca się już po 2-3 latach, dzięki dużo niższym kosztom usług dystrybucyjnych w taryfach B.

Jak wygląda proces inwestycyjny?

  1. Złożenie wniosku do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o określenie warunków technicznych i kosztów nowego przyłącza SN
  2. Przygotowanie i uzgodnienie projektu trafostacji
  3. Budowa i odbiór techniczny
  4. Oszczędzanie na niższych kosztach dystrybucyjnych

Jakie rodzaje stacji transformatorowych wykonujemy?

  • prefabrykowane (małogabarytowe w formie kontenera),
  • napowietrzne (słupowe, czyli instalowane na słupach – najczęściej betonowych – w sieciach wiejskich lub tymczasowo na budowach),
  • wnętrzowe (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych itp.).

Modernizacja układów pomiarowych wymagana jest u klientów, którzy mają stacje transformatorowe starszego typu, bez zdalnej transmisji danych. Dostosowanie stacji do zasady "TPA" pozwala klientowi na skorzystanie z liberalizacji rynku energii elektrycznej i dowolny wybór sprzedawcy energii elektrycznej.

Modernizacja układu pomiarowego sprowadza się do instalacji poniższych podzespołów:

  1. Nowy licznik energii elektrycznej
  2. Modem transmisji danych
  3. Zegar synchronizacji czasu

Czasami konieczne jest dodatkowo montaż nowej tablicy pomiarowej, wymiana przekładników napięciowych i prądowych. Prace te znacząco podnoszą koszt całej operacji.