loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
27 maj, 2024
Posted by Joanna
0 comment

Ceny energii wzrosną od lipca…ale mniej. Sejm zatwierdził poprawki Senatu.

Oszczędność, rachunki za prąd

Senat zatwierdził zmiany w ustawie o bonie energetycznym. Wprowadzone poprawki przewidują obniżenie opłat dla gospodarstw domowych. Najważniejsza zmiana dotyczy zniesienia opłaty mocowej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Obecnie opłata mocowa wynosi 10,64 zł netto (13,09 zł brutto) miesięcznie. Dzięki senackiej poprawce, gospodarstwa domowe będą przez pół roku zwolnione z tej opłaty. Przeciętny rachunek za prąd od 1 lipca 2024 roku obniży się o 13 zł miesięcznie. 💸

Ustawa Ograniczająca Koszty Energii

Nowa ustawa zawiera również:

👉 Limit cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (0,50 zł/kWh netto) oraz małych i średnich firm, a także samorządów (0,693 zł/kWh), do których doliczana jest akcyza (0,05 zł/kWh) i podatek VAT oraz opłaty dystrybucyjne

👉 Obowiązek przedłożenia przez sprzedawców energii elektrycznej wniosków taryfowych na okres od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2025 roku.

👉 Bony energetyczne, w wysokości do 1200 zł, jakie otrzyma ok. 3,5 mln gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza 1700 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 2500 zł w przypadku osoby samotnej

Ustawa przewiduje obniżki kosztów energii dla osób o niskich dochodach. Osoby samotne, zużywające 1200 kWh rocznie, zapłacą za prąd mniej niż obecnie. Dla przykładu, osoba która aktualnie płaciła 97zł za prąd, od lipca musiałaby zapłacić 118zł. Ale w tej sytuacji, otrzyma ona bon o wartości 50zł. To daje nam obniżenie kwoty miesięcznej do 68zł.

Ceny maksymalne

Ustawa zakłada ponadto wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie od  lipca do grudnia 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej .A dodatkowo także dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wpływ na Rynek Mocy

Zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej zmniejszy wpływy Zarządcy Rozliczeń SA o niemal 1 mld zł. Jednak płatności dla elektrowni będą realizowane z zapasów gotówki pochodzącej z innej opłaty (przejściowej). URE zakłada, że nawet przy konieczności spłacania deficytu, senacka poprawka nie wpłynie na wzrost opłaty mocowej w 2025 roku.

📉 Nowa ustawa o bonie energetycznym ma na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej dla polskich gospodarstw domowych. Dzięki zniesieniu opłaty mocowej, przeciętne rachunki za prąd spadną o 13 zł miesięcznie.

 

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

Telefon do Doradcy 📞 +48 601 209 098
Telefon do biura Max-Energy 📞 +48 856 671 300

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.