loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
17 sie, 2021
Posted by admin
0 comment

CENY GAZU STALE ROSNĄ

Wykres poniżej dotyczy cen gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii. Obrazuje on kurs pomiędzy 21 czerwca, a 4 sierpnia 2021r. Ostatnia notowana najniższa cena za ten surowiec na rynku terminowym nastąpiła właśnie 21 czerwca i wynosiła ok. 116 PLN/MWh. Odtąd możemy obserwować jak ceny błękitnego paliwa stale i systematycznie rosną w górę. Na początku lipca cena wynosiła już ok. 132 PLN/MWh. To szybki wzrost w zaledwie dwa tygodnie. W dniu 08.07.2021r. nastąpiło obniżenie ceny do ok. 124 PLN/MWh. Następnie w kolejnych dniach zauważalne były lekkie wahania kursu w okolicach 130 PLN/MWh, jednak przez cały lipiec ceny utrzymywały się na podobnym poziomie. Początek sierpnia to ponowny większy wzrost ceny za gaz. Osiągnął najwyższy jak do tej pory kurs na giełdzie i za MWh zapłacimy już ok. 140 PLN.

Ceny gazu rekordowo stale rosną. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. Zdaniem ekspertów to efekt celowego działania Koncernu Gazprom. Spółka od wiosny nie zwiększyła dostaw gazu oraz nie rezerwuje dodatkowych przepustowości gazu przez terytorium Ukrainy. Na rynku panuje więc niedobór błękitnego paliwa, co oczywiście przekłada się na znacznie wyższe ceny. Swój udział w rozwoju tego zjawiska mają również wysokie temperatury w Azji, które zwiększają popyt na energię. To sprawia, że ceny są wyższe niż w Europie i sięgają aż 544 dolarów za tys. m sześc. Wobec tego producenci LNG chętniej sprzedają gaz właśnie do Azji, co skutkuje niestety mniejszymi dostawami do Europy. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku, dostawy spadły o 23 procent, a względem czerwca br. dostawy spadły o 13 procent. Następnym wyróżniającym się czynnikiem jest znacząco wyższa konsumpcja niż przed rokiem. Większa była produkcja energii elektrycznej z gazu i większe zużycie na ogrzewanie mieszkań, w związku z np. pracą zdalną. Zużycie gazu wzrosło o 7,6 proc., czyli o 10 mld m sześciennych. Tak więc nadal będziemy mogli obserwować tendencję wzrostową cen za paliwo gazowe.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.