loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
22 kwi, 2024
Posted by Joanna
0 comment

Ceny prądu od 1 lipca 2024 roku – znamy stawki.

Obecna stawka maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wynosi 412 zł za 1 MWh. Od 1 lipca 2024 roku możemy spodziewać się wzrostu tej kwoty o 20%. A zatem gospodarstwa domowe od drugiej połowy roku będą posiadały cenę maksymalną wynoszącą  500zł za 1MWh.

Dokładne limity do 30 czerwca 2024 roku

Do końca czerwca tego roku obowiązują nas jeszcze „stare” stawki za energię elektryczną. Obecnie maksymalna kwota to 412 zł za 1MWh czyli 0,412 za 1 kWh. I ta kwota obowiązuje do określonego limitu zużycia. A jakie mamy limity?

1,5 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych,
1,8 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
2 MWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Po przekroczeniu limitu, wówczas pojawia się tzw. sztywna cena maksymalna, która wynosi 693zł za 1 MWh, czyli 0,693zł za 1kWh.

Co ciekawe, taka cena maksymalna obowiązuje również sektor MŚP oraz rolników.

Ceny od 1 lipca 2024 roku

17 kwietnia 2024 roku Minister Klimatu i Środowiska przekazała informację o tym, czego gospodarstwa domowe mogą spodziewać się w drugiej połowie roku. Otóż cena maksymalna za 1MWh ma wynieść 500zł i jest to kwota dla wszystkich gospodarstw domowych. Nie będą stosowane w II połowie 2024 roku limity zużycia energii elektrycznej, jak to jest obecnie. Ekonomiści zapowiadają, że takie decyzje przełożą się realnie na wzrost naszych rachunków za prąd. Oszacowano, że wzrost wyniesie około 13%.

Bon energetyczny – dla kogo?

Na otarcie łez otrzymujemy również informację, że dla mniej zamożnych gospodarstw domowych pojawi się pomoc w postaci bonu energetycznego. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc takowy bon otrzymać?

Na stronie kancelarii premiera, czytamy: „W proponowanym brzmieniu przepisów ustawy bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.”

A co z gazem?

W projekcie mają zostać również zawarte przepisy dotyczące cen gazu. Jak możemy przeczytać: „Projektowane zmiany zakładają zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego.”

Planowana jest także modyfikacja systemu dotyczącego rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych. A dokładniej dla sprzedawców stosujących cenę maksymalną dla odbiorców końcowych objętych taryfą. Ma się również pojawić zmiana terminów dla przedsiębiorstw energetycznych, które są wynikiem przedłużenia dodatkowej ochrony dla poszczególnych odbiorców paliwa gazowego do 31 grudnia 2024 roku.

 

 

 

☎️tel: +48 856 671 300
📧e-mail: biuro@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.