loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
17 mar, 2022
Posted by amencel
0 comment

Coraz więcej zarejestrowanych elektryków

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego – w styczniu 2022r. w Polsce zostało zarejestrowanych ponad 1,5 tysiąca pojazdów elektrycznych. Całkowita liczba aut na prąd obecnie przekracza już 40 tysięcy.

W ostatnich dniach pierwszego miesiąca 2022r. odnotowano łącznie 39 328 samochodów osobowych i 1 738 pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym.

Powiększa się liczba elektrycznych pojazdów osobowych i użytkowych

Na początku roku, liczba osobowych pojazdów elektrycznych wzrosła o 1 451, czyli o 88% w stosunku do stycznia roku poprzedniego. W przypadku dostawczych i ciężarowych samochodów na prąd, grupa ta powiększyła się o kolejne 81 aut, co oznacza wzrost o 145% w porównaniu do 2021r.

Pod koniec stycznia 2022r. po polskich drogach poruszało się 39 328 elektryków, z czego 49% tej liczby stanowiły pojazdy w pełni elektryczne. Pozostała część, czyli 51% to hybrydy typu plug-in, których było 19 898.

Powiększa się także flota elektrycznych motorowerów i motocykli, których na początku tego roku wolumen stanowił 10 667. W siłę rosną również osobowe i dostawcze pojazdy hybrydowe, ich liczba powiększyła się do 334 929. Natomiast park elektrycznych autobusów wzrósł do 655 pojazdów.

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, jednocześnie wraz z flotą pojazdów elektrycznych rozwija się infrastruktura ładowania.

Na początku tego roku, w Polsce działały 1 992 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie zainstalowanych ładowarek było 3 893. 28% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

W styczniu oddano do użytku 60 kolejnych ogólnodostępnych stacji ładowania ze 109 ładowarkami.

Powstało trzy razy więcej ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów

Nawiązując do słów Macieja Mazura – dyrektora zarządzającego Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, można stwierdzić, iż przybywa coraz więcej stacji. Przez ostatnie trzy miesiące powstało prawie trzy razy więcej ogólnodostępnych stacji bo 280 niż na przełomie 2020/2021r. – 101. Operatorzy stacji ładowania podejmują działania podwyższające moc istniejących punktów, a także zwiększenie liczby ładowarek w już istniejących lokalizacjach.

„Mój prąd” wprowadził dofinansowanie na zakup punktów ładowania elektryków

Dzięki programowi wsparcia uruchomionemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prognozuje się, że nastąpi rozbudowa sieci stacji ładowania. Czwarta edycja programu „Mój prąd” została poszerzona miedzy innymi o możliwość otrzymania dofinansowania na zakup i montaż punktów ładowania elektryków. Pierwsze efekty wdrożonego systemu mogą być widoczne już w drugiej połowie 2022r. w postaci zwiększonej liczby uruchomionych punktów.

Jakub Faryś – prezes PZPM stwierdza, że z roku na rok przybywa pojazdów użytkowych ponieważ większość producentów oferuje już samochody dostawcze o napędzie elektrycznym. Wzrasta także liczba producentów oferujących elektryczne pojazdy ciężarowe do 16t. W najbliższych latach coraz więcej miast planuje zamknięcie swoich centr przed dostawami realizowanymi za pomocą aut spalinowych. Mimo stale rosnącej liczby publicznych punktów ładowania, ich ilość nadal jest niewystarczająca. W przypadku firm transportowych można skutecznie walczyć z tym problemem poprzez budowę dedykowanych punktów ładowania zlokalizowanych w bazach transportowych.

W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie elektrykami, wprowadziliśmy do swojej oferty – stacje ładowania pojazdów elektrycznych firmy Enel X. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

Masz pytanie? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.