loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
14 lip, 2022
Posted by amencel
0 comment

Czy czeka nas kryzys energetyczny?

Energia bije rekordy na Towarowej Giełdzie Energii. W piątek 8 lipca cena z dostawą na 2023 rok wyniosła aż 1560 zł za 1 MWh. Przyczynami tak wysokich cen są m. in. liczne awarie polskich elektrowni, a także niewystarczające ilości węgla.

Gdy operator systemu przesyłowego jest w posiadaniu mniejszej mocy do wytworzenia energii, zmniejsza rezerwę mocy. Niewystarczające zasoby czarnego surowca doprowadziły w dniu 4 lipca do sytuacji w wyniku której cena energii na rynku bilansującym osiągnęła historyczny poziom – 2487,24 zł/MWh. 

Jak działa rynek bilansujący?

Celem rynku bilansującego jest rozliczanie odbiorców i wytwórców po zrealizowanych dostawach energii elektrycznej. Służy dokupywaniu brakującego prądu, na który nie został wcześniej zawarty kontrakt.

Dla przykładu, w sytuacji gdy wytwórca zobowiązał się dostarczyć do systemu w danej godzinie określoną ilość MW, a tego nie zrobił, musi zapłacić za brakującą część, której nie wyprodukował. Pieniądze te następnie otrzymuje inna elektrownia, która zadeklarowała swoją gotowość do wytworzenia brakującej mocy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wzywają zgłoszoną elektrownię do pracy ze zwiększoną mocą w konkretniej godzinie.

Identyczna sytuacja jest w przypadku odbiorców i spółek kupujących energię swoim klientom. Gdy odbiorca zakontraktował na TGE mniejszą ilość MW niż zużyli jego klienci, brakujące MW należy dokupić na rynku bilansującym.

W poniedziałek dwie elektrownie zgłosiły awarie w wyniku czego powstała niewystarczająca rezerwa mocy. Operator systemu skorzystał z narzędzi pomocniczych przywracających niezbędny poziom rezerw uzyskując pomoc awaryjną z sąsiednich systemów.

Jaki jest powód tak wysokich cen?

Polskie elektrownie państwowe zaczęły oferować produkcję energii uwzględniając europejskie koszty węgla kamiennego. W sytuacji gdy skończą się już całe zapasy surowca, zmuszone zostaną do uzupełnienia braków. Obowiązujące cena zakupu – po stawkach notowanych w portach ARA (Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia). Obecny koszt to już 400 dolarów za tonę.

W miesiącach poprzednich państwowe elektrownie produkowały energię biorąc po uwagę polskie koszty węgla kamiennego. Ceny na polskim rynku hurtowym należały do jednych z najniższych w Europie tym samym Polska stała się znaczącym eksporterem energii. W wyniku tej sytuacji zapasy polskiego węgla się skończyły. Elektrowniom nie pozostało nic innego jak zakup brakującego surowca po znacznie wyższych cenach na rynkach zagranicznych.

Kolejnym powodem tak wysokich cen są w ostatnim czasie liczne awarie elektrowni. Dokładna przyczyna takiego stanu rzeczy nie została podana ale trudno jest uwierzyć, że nagle w jednym czasie ulega uszkodzeniu kilka bloków. Wyłączenie z pracy niektórych elektrowni ma na celu oszczędność węgla i odbudowanie zapasów surowca.

Gdy bloki działają z mniejsza mocą, bilans produkcji energii zamyka się na wysokich cenach na rynku bilansującym, a to wpływa na ceny na TGE. W sytuacji gdy kurs energii na Towarowej Giełdzie Energii jest wysoki, Polska eksportuje mniejsze ilości energii, a to powoduje że elektrownie wykorzystują mniej węgla. Wysyłając energię za granicę bloki mogłyby nie zdążyć z uzupełnieniem braków surowca przed miesiącami zimowymi.

Płacisz wysokie rachunki za energię i chciałbyś zmienić dostawcę?

Masz pytanie? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.