loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
15 kwi, 2022
Posted by amencel
0 comment

Czy wzrost kosztów węgla zwiastuje kolejną podwyżkę cen energii dla firm?

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku, możemy spodziewać się dalszych podwyżek cen energii elektrycznej dla firm. Podyktowane jest to wzrostem  kosztów węgla, który ma bardzo duży wpływ na kształtowanie cen prądu.

Renegocjacja umowy dwóch państwowych gigantów

Na początku kwietnia największy krajowy producent węgla, czyli Polska Grupa Górnicza i największy wytwórca energii elektrycznej – Polska Grupa Energetyczna mieli rozmawiać o renegocjacji warunków kontraktu na dostawy węgla.

PGE korzysta ze znacznie tańszego surowca, mimo dużego i gwałtownego wzrostu cen czarnego paliwa na rynkach światowych. W związku z tym PGG chce podnieść swoje ceny lub całkowicie zerwać kontrakt.

Prawdopodobnie czasy taniego węgla dla Polskiej Grupy Energetycznej niebawem zakończą się. Spółka kupuje czarne paliwo głównie od PGG, której jest współwłaścicielem z 15% udziałem w kapitale. Relacje obu firm są nie najlepsze co nie ułatwia porozumienia w sprawie kosztów węgla.

Wysokie ceny węgla – głównym powodem ustalenia nowych warunków kontraktu

Polska Grupa Górnicza oczekuje wysokiej podwyżki cen czarnego paliwa, biorąc pod uwagę stale rosnące stawki na rynkach zagranicznych. Chce także aby w Polsce obowiązywały ceny rynkowe. W przeciwnym razie istnieje możliwość wypowiedzenia umowy, biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności. Taka opcja niestety byłaby ze szkodą dla spółki PGE. Konieczne byłoby podpisanie nowego kontraktu uwzględniającego aktualne warunki rynkowe.

W sytuacji gdy jednak zmiana umowy stanie się faktem, możemy liczyć się z kolejnymi podwyżkami cen energii elektrycznej dla firm, a także gospodarstw domowych. Najpierw dotknie tych pierwszych, którzy nie są chronieni przez taryfę zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W drugiej kolejności uderzy w gospodarstwa domowe, których obecne taryfy obowiązują do końca tego roku.

Aktualnie obowiązująca umowa pomiędzy PGG a PGE miała chronić obie strony przed drastycznymi wahaniami cen i nie brała poprawki co do sytuacji na światowym rynku węgla. To jak bardzo ceny na krajowym rynku minęły się ze stawkami obowiązującymi w Europie, mogliśmy zauważyć w końcówce poprzedniego roku. Według danych PGE, w IV kwartale 2021r. średnia cena czarnego paliwa w europejskich portach wzrosła o 191% rok do roku, gdy polski indeks cen węgla kamiennego dla elektrowni (PSCMI – 1) spadł o 4%.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej. Źródło:www.polskirynekwegla.pl

W marcu, po wybuchu wojny w Ukrainie, ceny czarnego paliwa na świecie osiągnęły rekordowe notowania przekraczając 400 dolarów za tonę. Dla przykładu w styczniu 2022r., wartość ta była znacznie niższa i wynosiła ok. 150-170 dolarów za tonę. W tym samym czasie w Polsce, średnia cena węgla dla elektrowni wynosiła tylko 84,39 dolarów za tonę.

Przyczyny wysokich cen węgla

Według ekspertów, na tak wysokie ceny czarnego paliwa na świecie bezpośredni wpływ miał niepokój o dostępność tego surowca w związku z konfliktem pomiędzy Rosją, a Ukrainą. Przyczyną mogą być również rekordowe ceny gazu będącego towarem zamiennym dla węgla w energetyce. Tak wysokie koszty mogą nam towarzyszyć jeszcze przez rok do dwóch lat w granicach powyżej 150 dolarów za tonę. Ma to związek z ryzykiem braku dostaw czarnego surowca z Rosji, która jest trzecim co do wielkości eksporterem węgla drogą morską.

Podwyżka cen energii elektrycznej dla firm w 2022r.

W nawiązaniu do wypowiedzi Wojciecha Dąbrowskiego – prezesa PGE, wzrost cen energii elektrycznej planowany jest na przyszły rok. Na 2022r. została już zakontraktowana większość energii i paliw po stałych cenach. Drastyczne wzrosty cen na światowych rynkach będą miały swoje przełożenie na rynku krajowym ale dopiero w następnym roku.

Wynik za 2021: PGE z zyskiem, PGG – ze stratą

Spółka PGE w 2021 roku osiągnęła rewelacyjne wyniki. Energetyka konwencjonalna przyniosła grupie 2,6 mld zł EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja), co wskazuje na wzrost o 37% w porównaniu do 2020r.

Na przeciwnej szali znajduje się natomiast Polska Grupa Górnicza, która w 2021r. zanotowała około 700-800 mln zł straty netto. Nie pomogła nawet poprawa sytuacji na światowym rynku węgla. Aby przetrwać, PGG otrzymała w tym roku dotację z budżetu państw pomimo, iż rząd polski jeszcze nie otrzymał na to zgody od Komisji Europejskiej.

Niestabilny rynek

W związku z rosnącymi cenami na rynku, prawdopodobnie czeka nas fala wypowiadanych umów. Co ciekawe, sama PGE skorzystała już z klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków wobec własnych klientów. Niestety spółki nie wytrzymują presji cen giełdowych wobec czego zmuszone są do podnoszenia cen. W ostatnim czasie rynek jest bardzo mocno nieprzewidywalny i nic nie zapowiada zmian.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.