loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
04 lis, 2021
Posted by amencel
0 comment

Do końca marca 2022 fotowoltaika na starych zasadach

29.10.2021 Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, który w błyskawicznym tempie został zatwierdzony.

Początkowy wariant ustawy dotyczący fotowoltaiki został przygotowany jakiś czas temu. Ze względu, iż Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zaczęła wprowadzać zbyt wiele poprawek – Jadwiga Emilewicz, wnioskodawczyni zdecydowała o wycofaniu ustawy.

Nie stanowiło to problemu posłom ani posłankom. Jeszcze tego samego dnia pojawił się projekt zmian dotyczący odnawialnych źródeł energii i zostały przeprowadzone jego dwa czytania.

Ustawa przegłosowana – 225 głosów „za”

Ustawa po niecałych 24 godzinach trafiła pod głosowanie – przyjęta przy udziale 225 głosów „za”. 212 posłów było przeciwnych, 22 nie głosowało, a jeden wstrzymał się od głosu. Wśród posłanek, które nie głosowały była – Jadwiga Emilewicz. Aktualnie ustawa ma trafić do Senatu.

Podział prosumentów na „starych” i „nowych”

Główną zmianą w ustawie jest podział prosumentów na dwie grupy – obecnych i przyszłych. Osoby, które do końca marca 2022r. wprowadzą energię elektryczną ze swoich instalacji lub też będą miały przyłączoną instalację fotowoltaiczną do sieci, będą uznawane jako „starsi” prosumenci. Producenci energii przez najbliższe 15 lat od momentu podłączenia do sieci będą mogli korzystać z dotychczas obowiązującego systemu opustów. Wygląda on w następujący sposób, że dla instalacji do 10 kWp – współczynnik wynosi 0,8, dla tych powyżej 10 kWp – 0,7. Za każdą jednostkę energii wprowadzoną do sieci będzie można pobrać 0,8 lub 0,7 za darmo.

W rozumieniu ustawy za nowych prosumentów uznaje się osoby, które zaczną korzystać z fotowoltaiki po 31 marca 2022r. Nie będą oni już rozliczani według systemu opustów, a za pomocą net-billingu. Wprowadzona zmiana umożliwia sprzedaż nadwyżek energii do sieci ale też i normalną odpłatność za prąd odbierany z sieci.

Zmiany w ustawie mogą wyhamować rozwój fotowoltaiki w Polsce

Zdaniem ekspertów, nowe zasady są bardzo niekorzystne co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zainteresowania fotowoltaiką i znacznie wyhamuje rozwój OZE w Polsce. Rząd natomiast argumentuje to twierdząc, iż w niedługim czasie system energetyczny może mieć duże kłopoty  z utrzymaniem szybko rozwijającej się nowej technologii.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 kwiecień 2022r.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.