Doradztwo inwestycyjne, nowe przyłącza elektryczne

DORADZTWO INWESTYCYJNE, NOWE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE

 

Każda firma na etapie planowania nowej inwestycji – hal magazynowych, budynków biurowych, zakładów produkcyjnych – powinna skonsultować się ze specjalistami z zakresu energetyki w sprawie weryfikacji warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Już na tym etapie można uwzględnić rozwiązania, które w efekcie przyniosą znaczne oszczędności. Odpowiedni dobór taryfy, mocy zamówionej, rodzaju zasilania (średnie lub niskie napięcie) – przyniesie w efekcie duże oszczędności.

Jeżeli potrzebujecie energii elektrycznej w nowym oddziale waszej firmy, uruchamiacie budowę, zakupiliście budynek, wynajęliście lokal – zwróćcie się do nas, pomożemy w przygotowaniu dokumentów.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.