loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
20 lut, 2024
Posted by Joanna
0 comment

Ekspert Rynku Energii Elektrycznej

Aktualnie poszukujemy Ekspertów Rynku Energii Elektrycznej w lokalizacji: Lublin, Kielce, Łódź.

Twój zakres obowiązków

· pozyskiwanie klientów z segmentu średnich przedsiębiorstw

· doradztwo biznesowe w zakresie doboru dostawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego, taryf dystrybucyjnych, kompensacji mocy biernej i pozostałych zagadnień elektroenergetycznych

· sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego, instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, usług rynku mocy

· wynajem instalacji fotowoltaicznych

· zakup energii z farm fotowoltaicznych, biogazowni, elektrowni wodnych i farm wiatrowych

· sprzedaż energii z OZE

· rozwijanie bazy klientów w podległym regionie

· bieżące raportowanie działań sprzedażowych

· praca o charakterze mobilnym, obejmująca swoim zasięgiem region zamieszkania

Nasze wymagania

· doświadczenie w sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego dla klientów biznesowych będzie dodatkowym atutem

· znajomość lokalnego rynku biznesowego

· wysoka motywacja i zaangażowanie

· silna osobowość i wysokie zdolności interpersonalne

· wykształcenie minimum średnie

· prawo jazdy kategorii B

To oferujemy

· współpracę na podstawie kontraktu B2B, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia w okresie próbnym (bardzo atrakcyjny system prowizyjny)

· nie oferujemy umowy o pracę

· bogaty pakiet szkoleń

· dla najlepszych – szybką ścieżkę awansu oraz narzędzia, niezbędne do efektywnej pracy (telefon, laptop, samochód)

Benefity

· prywatna opieka medyczna

· ubezpieczenie na życie

· elastyczny czas pracy

· spotkania integracyjne

· służbowy telefon do użytku prywatnego

· służbowy samochód do użytku prywatnego

Zapraszamy do zapoznania się z firmą i ofertą oraz przesłania swojego CV na adres: rekrutacja@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.