loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Commercial Service
Outdoor and Motion Lighting
Electricity is arguably the most valuable resource we have in our modern society. Without electricity, most of the things we do and rely on on a daily basis wouldn’t be there.

Home Electrical Repair

Electricity is arguably the most valuable resource we have in our modern society. Without electricity, most of the things we do and rely on on a daily basis wouldn’t be there. So while electricity is so ingrained into our lives that we can take it for granted and hardly notice it’s there, if there’s an electrical problem, it can be difficult to notice anything else.

Our electrical repair technicians know what a hassle any electrical problems can be, which is why we’ll always respond to any requests for service as quickly as possible. And because all of our technicians are licensed, background checked, and professionally trained, you’re guaranteed to receive the best quality service and workmanship available when you call us. We can assist with all your electric needs including:

  • Lighting Installation
  • Pool/Spa Lighting
  • Electrical Panel Replacement
  • LED Lighting
  • Commercial Service
  • Outdoor Lighting
  • Dimmer Lighting
  • Home Wiring
  • Electrical Troubleshooting & Repairs
  • Wiring Replacement
Always Hire a Professionals

No matter urgent any electrical repairs seem, it’s never okay to attempt to handle them on your own. Trying to take care of electrical problems without professional training is extremely dangerous. If you or someone else aren’t hurt during your attempt, there’s still a chance that you’ve left something undone that poses a huge risk to you, your home, or your family. In fact, faulty electrical wiring is the number one cause of house fires in the United States, according to the National Fire Protection Agency. So in order to make sure that your home is safe, always rely on a professional for any electrical services.

When searching for a reliable electrician, call us at 1 (800) 765-43-21. We specialize in electrical repairs, indoor and outdoor lighting installations, panel upgrades, and even hot tub wiring!
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.