loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
19 sty, 2023
Posted by amencel
0 comment

Elektromobilność w Polsce – podsumowanie 2022r.

Jak podaje Licznik Elektromobilności, liczba samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce w 2022r. wzrosła o 33% w stosunku do roku 2021. Ilość aut zwiększyła się o 26 439 sztuk.

W naszym kraju zanotowano w sumie 64 705 osobowych i użytkowych pojazdów elektrycznych

Zgodnie z danymi Licznika Elektromobilności, w końcówce grudnia poprzedniego roku po polskich drogach poruszało się 61570 osobowych aut elektrycznych. 51% tej liczby czyli 31249 sztuk stanowią pojazdy w pełni elektryczne (BEV). Pozostała część – 49% w ilości 30321 sztuk to hybrydy typu plug-in (PHEV). Dla porównania flota elektrycznych samochodów ciężarowych i dostawczych wynosi 3135 sztuk. Zwiększa się również park motocykli i motorowerów elektrycznych, który stanowi 16274 pojazdy. Wzrosty odnotowały także auta hybrydowe – osobowe i dostawcze, których pod  koniec grudnia 2022r. było 475807 sztuk, a autobusów elektrycznych – 821.

Park elektrycznych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
Źródło: pspa.com.pl

„Tak znaczny wzrost cieszy, zwłaszcza w kontekście obecnej, trudnej sytuacji w sektorze motoryzacyjnym. Jednocześnie (na podstawie danych PZPM) na rynku pierwotnym w Polsce, uwzględniając również pojazdy spalinowe spadek wyniósł prawie 7%. Trudności z dostępnością nowych samochodów sprawiają, że EV stają się równorzędną alternatywą dla wielu nabywców, którzy nie rozważali wcześniej zakupu samochodu elektrycznego” – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

W elektryki inwestują przede wszystkim mieszkańcy największych polskich miast

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, pojazdy elektryczne cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców większych miast. Dowodem jest raport z końca listopada ubiegłego roku informujący, iż w miejscowościach z liczbą mieszkańców przekraczającą 300 tysięcy zarejestrowanych zostało 46 % wszystkich aut elektrycznych i hybrydowych. Do miast z największą liczbą elektryków zaliczają na pierwszym miejscu Warszawa, dalej Kraków i Poznań, a w dalszej kolejności Wrocław, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz i Lublin.

Nissan – najpopularniejszą marką pojazdów elektrycznych

W Polsce najbardziej popularną marką samochodu całkowicie elektrycznego jest Nissan (pod względem łącznej liczby zarejestrowanych sztuk). Na drugim miejscu znajduje się Tesla, a na trzecim – BMW. W czołówce znalazły się także Renault i Kia.

W grudniu 2022 r. funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji

Wraz ze wzrostem floty pojazdów elektrycznych, zauważalny jest rozwój infrastruktury ładowania. Jak informuje raport, pod koniec grudnia 2022r. w Polsce dostępnych było 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania elektryków co stanowi 5016 punktów. Wśród nich 1813 stacje z wolnymi ładowarkami prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. 752 to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). W ostatnim miesiącu ubiegłego roku oddano do użytku 38 nowych, ogólnodostępnych stacji (103 punkty).

Liczba stacji ładowania w Polsce
Źródło: pspa.com.pl

Rok 2022 rekordowym pod względem uruchomionych stacji

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA zauważa, iż w drugiej połowie 2022r. uruchomiono o 11% więcej nowych stacji niż w pierwszej połowie. Ubiegły rok zalicza się do rekordowych ponieważ powstała największa liczba ładowarek w historii polskiej elektromobilności.

Rośnie, choć nie tak dynamicznie jak byśmy tego chcieli, liczba ładowarek. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia AFIR, trwają intensywne prace nad przygotowaniem propozycji budowy sieci ładowarek, zlokalizowanych wzdłuż głównych korytarzy transportowych TEN-T w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim ładowarek przeznaczonych dla samochodów osobowych, ale w planach są również ładowarki bardzo dużej mocy dla pojazdów ciężarowych. I na koniec jeszcze jedno ważne spostrzeżenie – wiele wskazuje, że rząd dostrzegł konieczność wspierania sprzedaży ciężkich samochodów elektrycznych i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad konkretnym programem wsparcia dla pojazdów powyżej 16 t – informuje Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Masz pytanie? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.