loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
09 mar, 2023
Posted by amencel
0 comment

Elektrownia jądrowa w Polsce – podpisano umowę na projektowanie

Elektrownia jądrowa

22 lutego spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisała z amerykańską firmą Westinghouse Electric Company umowę na projektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Jako preferowaną lokalizację elektrowni wybrano „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim.

Zgodnie z zapowiedziami budowa ma się rozpocząć w 2026 roku, natomiast pierwszy reaktor może rozpocząć swoją pracę w 2033 roku.

Orientacyjny koszt budowy elektrowni jądrowej to 20 miliardów dolarów, czyli około 90-100 miliardów złotych.

Co zawiera podpisana umowa?

Umowę w obecności minister klimatu Anny Moskwy i ambasadora USA Marka Brzezinskiego podpisali prezes PEJ Tomasz Stępień, prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik i szef działu Energy Systems w Westinghouse David Durham.

Projekt budowy elektrowni jądrowej z fazy koncepcyjnej przeszedł w fazę przedprojektową, przygotowawczą. Plany zakładają, że jeszcze w tym roku strona polsko-amerykańska podpisze kolejną umowę.

Podpisana umowa to kolejny etap współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi. Ma umożliwić między innymi wstępne oszacowanie wartości całego projektu a także przygotowanie zasad zewnętrznego finansowania.

Obejmuje ona prace w 10 głównych obszarach merytorycznych. W ich skład wchodzą m.in. przygotowanie oceny bezpieczeństwa, programu kontroli jakości czy też opracowanie szczegółowego modelu realizacji inwestycji. Nastąpi również identyfikacja potencjalnych dostawców z naciskiem na Polskie firmy.

Umowa pomostowa (Bridge Contract) zakłada zrealizowanie przez Westinghouse ponad 100 tysięcy roboczogodzin na rzecz projektu elektrowni jądrowej.

Pierwsza elektrownia jądrowa

Podpisanie umowy umożliwia zainicjowanie pierwszych prac przedprojektowych. Pozwoli to na utrzymanie tempa oraz harmonogramu działań, przed zakończeniem bardzo czasochłonnego procesu uzgadniania umowy wykonawczej.

Dodatkowo Firma Westinghouse w ramach umowy przeprowadzi między innymi wstępną ocenę rozwiązań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa fizycznego planowanej elektrowni jądrowej.

Przygotowana zostanie również lista wymagań dla polskiego inwestora, które są niezbędne do realizacji takiej inwestycji.  Wszystkie lokalne regulacje powinny zostać dostosowane do planowanej do zastosowania technologii AP 1000. Co więcej, firma przygotuje zasady strategii zakupowej i ustali potencjalnych dostawców.

Cały czas trwają również prace nad wyborem właściwego modelu finansowania elektrowni. Ważne jest uzgodnienie stopnia zaangażowania USA oraz porozumienie z zewnętrznymi partnerami finansowymi.

Wybrany zostanie jeden strategiczny współinwestor powiązany z dostawcą technologii. Polski program energetyki jądrowej zakłada utrzymanie przez Skarb Państwa przynajmniej 51 % udziałów w spółce.

W tym przypadku bierze się pod uwagę umowy długoterminowe, kontrakty różnicowe, modele taryfowe (Wielka Brytania) czy też modele spółdzielcze (Francja, Finlandia).

Po zakończeniu tych prac spółka PEJ podpiszę umowę z doradcą ds. modelu finansowego.

Elektrownia jądrowa – etapy przygotowania

Budowa elektrowni jądrowej jest kluczowym projektem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W październiku 2020 roku zawarto polsko-amerykańską umowę o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej. Jej ostatnim elementem było podjęcie decyzji, czy rząd polski przyjmie końcowy raport strony amerykańskiej w sprawie budowy elektrowni jądrowej. W tym czasie Amerykanie przygotowali odpowiednie dokumenty oraz oferty.

Z kolei w 2021 roku Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) przeprowadziło serię badań oraz analiz na szeroką skalę. Wyznaczyły „Lubiatowo-Kopalino” jako preferowaną lokalizację elektrowni o mocy do 3 750 MWh.

W 2022 roku spółka złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. raport środowiskowy. Konieczny do uzyskania decyzji środowiskowej będącej jedną z decyzji potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Jednocześnie zintensyfikowano zarówno działania związane z planowaniem budowy infrastruktury towarzyszącej, jak i te służące prowadzeniu dialogu w rejonie lokalizacji.

W połowie września 2022 roku ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz prezes Westinghouse Polska przekazali „Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej”.

Następnie 15 grudnia 2022 roku, Prezes Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) Tomasz Stępień oraz Prezes Westinghouse Electric Company Energy Systems (WEC) David Durham podpisali umowę o współpracy. Oczywiście było to następstwem wyboru amerykańskiej technologii WEC AP1000 do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Cooperation Agreement, czyli umowa o współpracy określa główne zasady, jak i kolejne działania biznesowe, które zostaną podjęte przez obie spółki w 2023 roku.

22 lutego 2023 roku podpisana została umowa pomostowa na prace przedprojektowe. PEJ deklaruje iż, kolejny krok i podpisanie kolejnej polsko-amerykańskiej umowy odbędzie się jeszcze w tym roku przed wakacjami.

Według harmonogramu realizacji inwestycji z rządowego programu polskiej energetyki jądrowej, wydanie zezwolenia na budowę pierwszej elektrowni powinno nastąpić w 2025 roku. Właściwe prace mają ruszyć rok później. W 2028 roku PEJ zatwierdzi lokalizację dla drugiego reaktora.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.