loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Budowa trafostacji i modernizacja układów pomiarowych

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, która służy do transformacji średniego napięcia SN (na przykład 20 kV, 15 kV) na niskie nn (400 V), stąd oznaczenie SN/nn.

Wielu naszych klientów wraz z rozwojem firmy znacząco zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną. W efekcie zasadnym jest rozważenie inwestycji we własną stację transformatorową. W wielu przypadkach taka inwestycja zwraca się już po 2-3 latach, dzięki dużo niższym kosztom usług dystrybucyjnych w taryfach B.

Jak wygląda proces inwestycyjny?

  1. Złożenie wniosku do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o określenie warunków technicznych i kosztów nowego przyłącza SN
  2. Przygotowanie i uzgodnienie projektu trafostacji
  3. Budowa i odbiór techniczny
  4. Oszczędzanie na niższych kosztach dystrybucyjnych

Jakie rodzaje stacji transformatorowych wykonujemy?

  1. prefabrykowane (małogabarytowe w formie kontenera),
  2. napowietrzne (słupowe, czyli instalowane na słupach – najczęściej betonowych – w sieciach wiejskich lub tymczasowo na budowach),
  3. wnętrzowe (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych itp.).

Modernizacja układów pomiarowych wymagana jest u klientów, którzy mają stacje transformatorowe starszego typu, bez zdalnej transmisji danych. Dostosowanie stacji do zasady “TPA” pozwala klientowi na skorzystanie z liberalizacji rynku energii elektrycznej i dowolny wybór sprzedawcy energii elektrycznej.

Modernizacja układu pomiarowego sprowadza się do instalacji poniższych podzespołów:

  1. Nowy licznik energii elektrycznej
  2. Modem transmisji danych
  3. Zegar synchronizacji czasu

Czasami konieczne jest dodatkowo montaż nowej tablicy pomiarowej, wymiana przekładników napięciowych i prądowych. Prace te znacząco podnoszą koszt całej operacji.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.