loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Sprzedaż energii elektrycznej

Stale rosnące opłaty za energię elektryczną zmuszają firmy do poszukiwań oszczędności. Propozycją z którą wychodzimy do klientów to nasza szeroko rozbudowana oferta.

Max Energy Sp. z o.o. współpracuje z kilkunastoma firmami zajmującymi się obrotem energią elektryczną. Nasz doświadczony zespół specjalistów pomoże w dopasowaniu odpowiedniej oferty zgodnie z potrzebami, wpływając na zmniejszenie kosztów zakupu energii. Będąc naszym klientem masz zawsze możliwość dostępu do najlepszych ofert na rynku i negocjacji najkorzystniejszych warunków. Dzięki naszym doradcom, szybko zweryfikujesz zapisy umów i warunki handlowe kontraktów oraz porównasz ceny u różnych sprzedawców.

Za naszym pośrednictwem możesz zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o:

produkt na rynku terminowym (FIX) – energia dostarczana jest po stałej, niezmiennej cenie przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z notowaniami Rynku Terminowego Produktów Energetycznych na Towarowej Giełdzie Energii w momencie podpisywania umowy. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym okresie czasowym.
produkt zakupiony w transzach – ceny energii oparte są na notowaniach Rynku Terminowego Produktów Energetycznych na Towarowej Giełdzie Energii. Rozwiązanie to pozwala na zakup energii elektrycznej bezpośrednio na giełdzie (w oparciu o aktualną sytuację rynkową). Koszt zakupu energii zostaje ustalony indywidualnie zgodnie z zamówieniem klienta. Zakup może dotyczyć poszczególnych miesięcy, kwartałów czy też całego roku.
produkt na rynku dnia następnego (SPOT) – cena energii zmienia się c miesiąc. Zakup energii odbywa się po cenach hurtowych aktualnych notowań Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii. Notowania odbywają się codziennie oddzielnie dla każdej godziny doby. Koszt energii na rynku dnia następnego (SPOT) ulega wahaniom, rośnie w czasie zwiększonego popytu na energię elektryczną, a maleje gdy spada zapotrzebowanie.

Dzięki liberalizacji rynku w 2007 roku powstało kilkadziesiąt spółek, których główną działalnością jest sprzedaż energii elektrycznej, a kilkaset firm uzyskało koncesje na obrót energią elektryczną. Energią elektryczną handluje się na Towarowej Giełdzie Energii (https://tge.pl) i każda firma, która ma koncesję i odpowiedni kapitał może zajmować się obrotem energią elektryczną. W efekcie tych działań, klienci uzyskali możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i negocjowania cen zakupu.

Liberalizacja rynku energii została przeprowadzona poprzez przekształcenie państwowych przedsiębiorstw energetycznych w spółki prawa handlowego i jednoczesny podział ze względu na rodzaj działalności. W efekcie tych zmian mamy firmy zajmujące się:

Produkcją energii elektrycznej:
– elektrownie węglowe
– elektrownie gazowe
– elektrociepłownie
– elektrownie wodne
– elektrownie wiatrowe
– elektrownie fotowoltaiczne
– biogazownie

Dystrybucją energii elektrycznej
–   Główne sieci przesyłowe – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
–   Lokalne sieci przesyłowe – operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD):

§  PGE Dystrybucja S.A.
§  ENERGA Operator S.A.
§  INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.
§  TAURON Dystrybucja S.A.
§  ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Sprzedażą energii elektrycznej:
– Niezależne spółki z polskim i zagranicznym kapitałem
Państwowe spółki należące do grup energetycznych:

§  PGE Obrót S.A.
§  Enea S.A.
§  Energa Obrót S.A.
§  Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.