loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Sprzedaż energii elektrycznej

Energia w dzisiejszych czasach stała się niezbędna w każdej dziedzinie życia. Koszt związany z jej zakupem to niezmienna pozycja w bilansie każdego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowego. Prąd czyli energia jest już dla nas czymś naturalnym, niezbędnym i oczywistym.

Stale rosnące opłaty za energię elektryczną zmuszają firmy do poszukiwań oszczędności. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zwiększenie kontroli nad wydatkami przeznaczonymi na energię elektryczną jest bardzo istotne. Sprzedaż energii to bardzo dobrze znana nam dziedzina gospodarki, którą zajmujemy się nie przerwanie od 8 lat. Nasi sprzedawcy to wysoko wykwalifikowana kadra, a sprzedaż energii elektrycznej poprzedzona jest wieloletnim doświadczeniem. Propozycją, z którą wychodzimy do klientów to nasza szeroko rozbudowana oferta.

 

Sprzedaż energii elektrycznej – najlepsza oferta

Max Energy Sp. z o.o. współpracuje z kilkunastoma firmami zajmującymi się obrotem energią elektryczną. Nasz doświadczony zespół specjalistów pomoże w dopasowaniu odpowiedniej oferty zgodnie z potrzebami, wpływając na zmniejszenie kosztów zakupu energii. Nasi sprzedawcy zadbają o wszystkie detale. Będąc naszym klientem  masz zawsze gwarancję, że oferta jest najlepsza w całej branży oraz spersonalizowana specjalnie dla Ciebie. W każdej chwili możesz również negocjować najkorzystniejsze warunki na sprzedaż energii oraz jej dystrybucji. Wybierz najlepsze rozwiązania energetyczne dla Twojej firmy.

Sprzedaż odpowiedniego produktu dla klienta jest dla nas niezwykle istotna. Dzięki naszym doradcom, szybko zweryfikujesz zapisy umów i warunki handlowe kontraktów oraz porównasz ceny u różnych sprzedawców. Nasza oferta jest szeroko rozbudowana, a jako firma jesteśmy odpowiedzialnym brokerem. Gwarantujemy sprzedaż na najwyższym poziomie.

Sprzedaż energii elektrycznej
Schemat systemu gospodarczego energii

Za naszym pośrednictwem możesz zawrzeć umowę na sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o:

produkt na rynku terminowym (FIX) – energia dostarczana jest po stałej, niezmiennej cenie przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z notowaniami Rynku Terminowego Produktów Energetycznych na Towarowej Giełdzie Energii w momencie podpisywania umowy. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii w dłuższym okresie czasowym.
produkt zakupiony w transzach – ceny energii oparte są na notowaniach na Towarowej Giełdzie Energii. Rozwiązanie to pozwala na zakup energii elektrycznej bezpośrednio na giełdzie (w oparciu o aktualną sytuację rynkową). Koszt zakupu energii zostaje ustalony indywidualnie zgodnie z zamówieniem klienta. Zakup może dotyczyć poszczególnych miesięcy, kwartałów lub też całego roku.
produkt na rynku dnia następnego (SPOT) – cena energii zmienia się co miesiąc. Zakup energii odbywa się po cenach hurtowych aktualnych notowań Towarowej Giełdy Energii. Notowania odbywają się codziennie oddzielnie dla każdej godziny doby. Z uwagi że koszt energii w tej ofercie ulega wahaniom, ponieważ rośnie w czasie zwiększonego popytu na energię elektryczną, a maleje gdy spada zapotrzebowanie.

Sprzedaż energii elektrycznej i podział systemu

Dzięki liberalizacji gospodarki w 2007 roku powstało kilkadziesiąt spółek, których główną działalnością jest sprzedaż energii, a kilkaset firm uzyskało koncesje na obrót energią elektryczną. Energią elektryczną handluje się na Towarowej Giełdzie Energii (https://tge.pl) i każda firma, która ma koncesję i odpowiedni kapitał może zajmować się obrotem energią elektryczną. W efekcie tych działań, klienci uzyskali możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz negocjowania cen zakupu.

Liberalizacja systemu gospodarczego energii została przeprowadzona poprzez przekształcenie państwowych przedsiębiorstw energetycznych w spółki prawa handlowego i jednoczesny podział ze względu na rodzaj działalności. To właśnie dzięki postępującej liberalizacji mamy dziś możliwość wyboru sprzedawcy prądu, czy gazu, a co za tym idzie – możemy realnie oszczędzać na zakupie energii.

Energię produkują przede wszystkim elektrownie zawodowe. Dodatkowo energia z Odnawianych Źródeł Energii staje się co raz bardziej popularna. Jednym z podstawowych jej źródeł jest energia słoneczna. W dystrybucji działają główne sieci przemysłowe oraz lokalni operatorzy systemów dystrybucyjnych. Trzeba pamiętać, że sprzedaż energii prowadzi wiele firm a tym samym sprzedawcy mogą być zarówno z niezależnych jak też z państwowych spółek. Podsumowując w efekcie tych zmian, dokładniej obrazując mamy firmy zajmujące się:

Produkcją energii elektrycznej:
– elektrownie węglowe
– elektrownie gazowe
– elektrociepłownie
– elektrownie wodne
– elektrownie wiatrowe
– elektrownie fotowoltaiczne
– biogazownie

Dystrybucją energii elektrycznej:
–   Główne sieci przesyłowe – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
–   Lokalne sieci przesyłowe – operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD):

§  PGE Dystrybucja S.A.
§  ENERGA Operator S.A.
§  INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.
§  TAURON Dystrybucja S.A.
§  ENEA Operator Sp. z o.o.

Sprzedażą energii elektrycznej:
– Niezależne spółki z polskim i zagranicznym kapitałem
– Państwowe spółki należące do grup energetycznych:

§  PGE Obrót S.A.
§  Enea S.A.
§  Energa Obrót S.A.
§  Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Jak w praktyce wygląda zmiana sprzedawcy? Kliknij w okienko poniżej lub zadzwoń do nas!


Procedura zmiany sprzedawcy

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zadzwoń

Umów spotkanie

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.