loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
16 gru, 2021
Posted by amencel
0 comment

Farma Brudzew – największą elektrownią słoneczną w Polsce

Największa elektrownia słoneczna w Polsce została zbudowana przez konsorcjum ESOLEO i PAK Serwis dla grupy ZE PAK. Farma powstała w Wielkopolsce w gminie Brudzew i ma moc 70 MWp. Inwestycja jest jednym z etapów przejścia ZE PAK na produkcję czystej energii i odejścia od węgla brunatnego. Jednym z odbiorców prądu będzie Grupa Polsat Plus.

ZE PAK planuje do końca 2030r. przejść na wytwarzanie energii wyłącznie z odnawialnych źródeł m.in. ze słońca, wiatru i biomasy. Niebawem również ma zostać uruchomiona w Koninie produkcja zielonego wodoru.

Farma objęła obszar po dawnej Kopalni Węgla Brunatnego Adamów

Elektrownia słoneczna liczy 155 554 moduły fotowoltaiczne o mocy 455 Wp. Zajmuje ona obszar około 100 ha. Do niedawna teren ten był Kopalnią Węgla Brunatnego Adamów wykorzystywaną do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego. Do budowy farmy zostali zatrudnieni byli i przekwalifikowani górnicy, którzy realizują kolejne projekty związane z fotowoltaiką.

Inwestycja została zrealizowana w całości za prywatne pieniądze i wyniosła 163,8 mln zł netto. Powiat Turecki i Brudzew do niedawna kopalnie węgla brunatnego, dziś producenci zielonej energii. Zrekultywowany teren jest symbolem polskiej transformacji energetycznej, a także przykładem na stworzenie nowych miejsc pracy byłym górnikom.

Elektrownia Brudzew rocznie ma produkować ok. 68 188 MWh

Zbudowana elektrownia słoneczna będzie jednym z elementów wspierających zatrzymanie wzrostu ocieplenia klimatu. Według planów, farma ma produkować rocznie ok. 68 188 MWh. Wpłynie to na zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 56,7 tysięcy ton CO2 rocznie. Duży wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 był jednym z elementów, które przyczyniły się do obecnych wysokich cen energii. W 2021r. koszt emisji 1 tony CO2 wzrósł o 156 % z ok. 23 do 59 EURO za tonę.

Inwestycję zrealizowano w bardzo krótkim czasie – w ciągu 355 dni

Elektrownia została zbudowana w bardzo szybkim tempie. Prace przygotowawcze ruszyły 4 listopada 2020r. Pozwolenie na budowę uzyskano 12 lutego 2021r. i wtedy też rozpoczął się montaż konstrukcji farmy. Montaż modułów trwał w okresie między 12 kwietnia, a 11 sierpnia tego roku. Zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało wysłane do Starostwa Powiatowego w Turku 19.08.2021. W dniu 26 października elektrownia uzyskała tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION wystawione przez ENERGA-OPERATOR S.A. Farma powstała w ciągu 355 dni licząc od momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych do uzyskania certyfikatu ION.

Praca nad tym projektem dowiodła, że spółka serwisowa ZEPAK doskonale radzi sobie na rynku wielkoskalowym inwestycji OZE. Prace objęły swym zakresem między innymi przebudowę Głównego Punktu Zasilania wykorzystywanego wcześniej przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów, uruchomienie systemu sterowania i nadzoru Farmy PV Brudzew wraz z komunikacją z dyspozycją mocy Energa Operator, a także dostawę i uruchomienie 31 stacji transformatorowych 0,8/20 kV.

Inwestycja pochłonęła 306 inwerterów, a także ponad 900 km kabli i światłowodów. Na terenie farmy zlokalizowano 31 stacji transformatorowych, każda o mocy 2 MVA.

Przy budowie elektrowni nawet odpady zostały rozsądnie rozdysponowane i nadano im drugie życie. Palety po modułach fotowoltaicznych przekształcono na płyty sklejkowe, a następnie wykorzystano do produkcji mebli.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.