loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
03 lut, 2022
Posted by amencel
0 comment

Farma w Mysłowicach – drugim obiektem w Polsce pod względem zainstalowanej mocy

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o powstaniu w Polsce największej elektrowni słonecznej zlokalizowanej na terenie dawnej Kopalni Węgla Brunatnego Adamów w gminie Brudzew.

W pierwszym kwartale 2022r. ruszą prace nad budową kolejnej farmy. Będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych na polskim rynku fotowoltaicznym ale nie największa. Pod względem zainstalowanej mocy zajmowie drugie miejsce tuż za Farmą Brudzew.

Inwestycja podzielona na dwa etapy

Na składowisku odpadów paleniskowych w Mysłowicach na Śląsku powstanie elektrownia słoneczna o mocy blisko 100 MW. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Spółkę Tauron Wytwarzanie w dwóch etapach. Po zakończeniu pierwszej części planowane jest oddanie do użytku fragmentu farmy o mocy 37 MW. Drugi etap zakłada budowę instalacji o mocy prawie 60 MW.

Na terenie dawnego składowiska odpadów ma zostać zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych obejmując obszar 16 ha co stanowi 22 boiska do piłki nożnej.

Uruchomienie planowane na 2023 rok

Tauron planuje, że w pierwszym roku funkcjonowania po zrealizowaniu pierwszego etapu, instalacja wyprodukuje 39 GWh energii, co przekłada się na zaspokojenie potrzeb ok. 16 tysięcy gospodarstw domowych. Ograniczy to emisję CO2 o prawie 30 tysięcy ton. Według założeń, pierwsza energia elektryczna ma zostać wygenerowana w Mysłowicach w 2023r.

Tauron ma uzyskać 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł na wykonanie pierwszego etapu inwestycji.

Umowa o unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zawarta została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie Tauron jest w posiadaniu trzech przemysłowych elektrowni słonecznych o łącznej mocy 19 MW. Celem spółki jest realizacja założenia zgodnie z którym do 2025r. planowane jest uruchomienie mocy w energetyce odnawialnej na poziomie 1,6 GW.

Elektrownia Jaworzno

W roku 2020 Tauron oddał do użytku pierwszą swoją farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną w Jaworznie. Była to inwestycja rozpoczynająca udział w programie budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. Moc elektrowni słonecznej to 5 MW. Farma w krótkim czasie od otwarcia osiągnęła bardzo dobre wyniki. Jak informuje spółka, instalacja w ciągu pierwszych 10 miesięcy pracy, na dwa miesiące przed zakładanym terminem, przekroczyła próg rocznej produktywności.

Choszczno I

Drugą inwestycją Taurona w ramach wspomnianego programu była elektrownia słoneczna zlokalizowana w miejscowości Stradzewo w gminie Choszczno (województwo zachodniopomorskie). Farma otrzymała nazwę Choszczno I i funkcjonuje od niespełna roku. Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi około 6 tysięcy MWh. Elektrownia o mocy 6 MWh pozwoli na zaspokojenie potrzeb w energię elektryczną około 2,5 tysiąca gospodarstw domowych.

Choszczno II

Kolejna farma – Choszczno II została uruchomiona niespełna rok po otwarciu drugiej inwestycji i zlokalizowana jest po sąsiedzku – w pobliżu Choszczno I. Jak do tej pory jest to najmłodsze „dziecko” grupy Tauron. Elektrownia zajmuje powierzchnię 13 ha i jest największą z trzech farm. Instalacja o mocy 8 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na prąd około 3,5 tysiąca gospodarstw domowych.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.