loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
04 maj, 2023
Posted by amencel
0 comment

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Fotowoltaika

Zmiany w prawie o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadzone przez polski rząd umożliwiły budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kWp bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. To znaczne uproszczenie i dzięki temu fotowoltaika będzie rozwijała się jeszcze szybciej!

Dotychczasowe regulacje określały zwolnienie z pozwolenia tylko dla mikroinstalacji do 50 kWp.

Wprowadzenie zmiany związane jest z wymogami Unii Europejskiej. Zobowiązują one Polskę do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.

Zmiany w prawie

Do tej pory, by zbudować instalację fotowoltaiczną o mocy przekraczającej 50 kWp, właściciele musieli uzyskać pozwolenie na budowę. Procedura najczęściej była długotrwała oraz kosztowna. Na wielu inwestorów mogło to działać odstraszająco.

Jednakże, przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o OZE wprowadza znaczące zmiany. Od tej pory instalacje o mocy do 150 kWp są zwolnione z obowiązku uzyskania zgody na budowę. To znacznie ułatwia oraz przyspiesza cały proces inwestycji.

Fotowoltaika – nowy projekt ustawy

Wprowadzenie zwolnienia z pozwolenia na budowę dla większych instalacji fotowoltaicznych to wymóg, który musi zostać wprowadzony do polskiego prawa. Wynika to z zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II).

Ma to zapewnić przyjęty 25 kwietnia 2023r. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o OZE (UC99).

Uproszczenie procedur związanych z budową większych instalacji pv ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej kraju oraz pomoc w osiągnięciu celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Nowelizacja zawiera jeszcze szereg innych regulacji dotyczących m.in. biogazu, biometanu, klastrów energii oraz gwarancji pochodzenia.

Pozytywne zmiany

Zmiana przepisów przynosi korzyści zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak również dla przedsiębiorstw. Uproszczenie procesu inwestycyjnego pozwala na szybsze i tańsze realizowanie projektów fotowoltaicznych o większej mocy. Ponadto, większe instalacje generują więcej energii, co przekłada się na większą oszczędność i szybszy okres zwrotu z inwestycji.

Wprowadzenie nowych przepisów może przyczynić się do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych o mocy 50-150 kWp. Taka sytuacja sprzyja dalszemu rozwoju rynku OZE, a także zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się montażem i serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych.

Z jednej strony jest to oczywiście świetna informacja, ponieważ ułatwi to przeprowadzenie większych inwestycji. Pozwoli także na znaczne przyspieszenie polskiej transformacji energetycznej i przestawienie jej na zielone tory.

Niestety, z drugiej strony, należy pamiętać, że nasze sieci przesyłowe są przestarzałe. W związku z tym już w niektórych miejscowościach sprawia to problemy. Prowadzi to do wyłączania się niektórych instalacji.

Bez rewitalizacji infrastruktury wraz z przyłączaniem coraz większych mocy problem będzie się nasilał.

Masz pytanie? Napisz do nas.

Służymy pomocą 🤝

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.