loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
08 wrz, 2022
Posted by amencel
0 comment

Fotowoltaika i net-billing – Czy to się nadal opłaca?

net-billing

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje net-billing – nowy systemu rozliczeń energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki.

Ostatnie miesiące upłynęły na spekulacjach, czy fotowoltaika w nowym systemie rozliczeń będzie się opłacać.

Dla przypomnienia, do 1 kwietnia prosument rozliczał się na zasadach net-meteringu. To znaczy, że przesyłał prąd do sieci i odbierał 80% lub 70% – rozliczenie odbywało się w kWh.

Natomiast po pierwszym kwietnia prosument wyprodukowane nadwyżki sprzedaje do swojego operatora, a rozliczenie odbywa się w złotówkach.

Czym dokładnie jest net-billing?

Net-billing obejmuje nowych prosumentów, którzy dokonali zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 roku.

Nadwyżki energii są przez prosumenta sprzedawane po średnich cenach rynkowych energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. A po czerwcu 2024 roku ceny te będą obliczane na podstawie stawek godzinowych.

Nadmiar wyprodukowanej energii będziemy teraz sprzedawać, a nie oddawać „na przechowanie” jak dotychczas. Środki ze sprzedaży będą trafiały na wirtualne konto. W miesiącach z niedoborem słońca będziemy dokonywać zakupu energii z naszego konta.

Chwilowa stagnacja na rynku

Według udostępnionych danych przez PGE Dystrybucję S.A., w marcu 2022 roku dziennie było instalowanych ponad dwa razy więcej instalacji fotowoltaicznych niż w kwietniu. Czyli po czasie, gdy weszły w życie nowe przepisy o net-billingu.

Zdaniem eksperta klienci mimo groźby drastycznego wzrostu cen energii nie chcieli podejmować decyzji inwestycyjnych z uwagi na całkowitą niepewność a także brak zaufania do wprowadzanych zmian dotyczących net-billingu.

Wszyscy czekali na kluczową informację – stawkę odsprzedaży energii – i obserwowali rosnące ceny prądu.

Według ustawy cena za energię wprowadzoną do sieci w nowym systemie rozliczeń net-billingu, będzie określana jako średnia miesięczna cena energii elektrycznej z rynku hurtowego z wcześniejszego miesiąca.

Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), przekazał w dniu 11 lipca informację, że rynkowa miesięczna cena energii za czerwiec 2022 roku wyniosła odpowiednio 659,29 zł/MWh. Z  uwagi na ostatnie wydarzenia na Towarowej Giełdzie Energii, można wnioskować, że w kolejnych miesiącach cena energii elektrycznej dla prosumentów w net-billingu może być jeszcze bardziej korzystniejsza.

Automatyczne oszczędności

Przy takich wzrostach taryf, jakie obecnie możemy obserwować, osoby, które zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą liczyć na automatyczne oszczędności.

Z kolei konsumenci energii, którzy nadal pozostaną przy tradycyjnych rozwiązaniach, dosyć mocno odczują podwyżki cen. Co prawda, nie mają oni wpływu na geopolitykę, ale poprzez swoje wybory mogą wpływać na koszty użytkowanej energii.

Zdaniem ekspertów, gdy uwzględnimy zmiany sytuacji gospodarczej oraz ceny energii na giełdzie, możemy przyjąć, iż okres zwrotu instalacji fotowoltaicznych, które zostały objęte nowym systemem rozliczeń będzie zbliżony w obu systemach rozliczeń.

Net-billing to wciąż oszczędności

Na pierwszy rzut oka net-metering wydawać się może znacznie bardziej atrakcyjnym systemem rozliczeń.

Nowy system rozliczeń prosumentów jest korzystniejszy w skali sieci energetycznych oraz naszego bezpieczeństwa i niezależności.

Rozliczając się według nowych zasad, jako klient indywidualny i tak będziemy płacić za prąd maksymalnie 10 proc. tego, co płacilibyśmy bez systemu fotowoltaicznego

Nowe zasady rozliczeń nie zmieniają również sytuacji firm. Fotowoltaika dla tzw. sektora B2B jest opłacalna, a inwestycja zwróci się maksymalnie w ciągu kilku lat.

Dodatkowo, od listopada tego roku stawka VAT znowu wzrośnie do 23 proc. Tym samym wzrosną nasze rachunki za energię elektryczną.  Poza tym, dziś klienci indywidualni są pod ochroną URE, znacząca podwyżka może czekać klientów z początkiem przyszłego roku. To kolejny powód, by rozważyć inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Tylko w tym roku ceny prądu w gospodarstwach domowych dla taryfy G11 wzrosły o ok. 24%.

Inwestowanie w panele fotowoltaiczne to w dalszym ciągu rozwiązanie generujące spore oszczędności, gwarantujące bezpieczeństwo oraz większą niezależność.

Dzięki net-billingowi prosumenci stają się aktywnymi i bardziej świadomymi wytwórcami energii. W celu zwiększenia korzyści z fotowoltaiki mogą rozbudowywać swoje istniejące instalacje. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stają się również instalacje hybrydowe. Posiadają własne magazyny energii przy jednoczesnym podłączeniu do sieci.

Net-billing z powodzeniem działa we Włoszech, w Portugalii, jak również w USA. Nowy system ma na celu ułatwienie transformacji energetycznej w naszym kraju. Dzięki temu jeszcze więcej prosumentów będzie mogło przyłączyć się do sieci. W przyszłości dysponowanie własną energią stanie się prawdopodobnie podatnym gruntem dla nowych modeli biznesowych. Ponadto fotowoltaika pozostaje gwarantem niezależności od rosnących cen energii, jak również najbardziej ekologicznym sposobem wytwarzania prądu.

Jesteś zainteresowany montażem instalacji fotowoltaicznej?

Służymy pomocą 🤝
Zadzwoń 📞 856 671 300
Napisz 📩 marketing@max-energy.pl


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.