loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
19 maj, 2022
Posted by amencel
0 comment

Fotowoltaika w Poslce z kolejnym rekordem

fotowoltaika

18 maja 2022 roku padł kolejny rekord związany z Odnawialnymi Źródłami Energii. Fotowoltaika w Polsce pracowała z najwyższą mocą, która wynosiła niemal 6,6 GW. Jest to najlepszy i najnowszy jak do tej pory wynik w historii polskiej fotowoltaiki. Poprzedni rekord osiągnięty przed tygodniem wynosił 5,76 GW. Oznacza to pobicie poprzedniego rekordu o 0,8 GW w zaledwie tydzień.

Fotowoltaika zaspokoiła tym samym 30 procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Z informacji, które podaje serwis energy.instrat.pl opierając się na danych z europejskiego stowarzyszenia operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E, elektrownie fotowoltaiczne po godzinie 12 pracowały z mocą ponad 6,58 GW. Jest to najlepszy wynik polskiej fotowoltaiki w historii.

Wynik ten niemal został podtrzymany przez następne godziny, w których wyniósł kolejno 6,58 i 6,56 GWh mocy. Na tak dobry wynik wpłynęły idealne warunki, które w tych godzinach były dla instalacji.

Podczas rekordowej generacji energii z fotowoltaiki, spadła produkcja z energetyki wiatrowej. Był to minimalny poziom, który wynosił tylko ok 300MW. Jednakże wiatraki pracowały intensywniej w czasie gdy do sieci przestała być przesyłana energia z instalacji fotowoltaicznych w porze porannej i wieczornej. Wtedy moc z energetyki wiatrowej była nawet o 10 razy większa.

Fotowoltaika w Polsce druga po węglu

W ciągu całego dnia – 18 maja, fotowoltaika oddała do sieci 60,34 GWh energii. Uklasyfikowało to ją na drugim miejscu pod względem najważniejszych źródeł wytwarzania energii w Polsce zaraz po elektrowniach węglowych.

Dla porównania można dodać, że elektrownie na węgiel kamienny wprowadziły do sieci 202,92 GWh energii, a elektrownie na węgiel brunatny – 115,67 GWh. Elektrownie gazowe wyprodukowały 25,61 GWh energii, czyli znacznie mniej od fotowoltaiki. Z kolei elektrownie wiatrowe oddały do sieci 20,78 GWh. Następne są elektrownie biomasowe z 5,38 GWh energii elektrycznej. Generatory zasilane ropą (4,88 GWh), elektrownie wodne (4,08 GWh), a elektrownie szczytowo-pompowe dostarczyły 2,23 GWh energii.

Tego dnia krajowe źródła wytworzyły 441,9 GWh energii elektrycznej. Udział fotowoltaiki w produkcji ukształtował się na poziomie 13,6 procent. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że realna generacja energii z fotowoltaiki była jednak wyższa. Część wyprodukowanej energii została wykorzystana na miejscu przez prosumentów, których instalacje stanowią aż ¾ całkowitej mocy w polskiej fotowoltaice.

Produkcja energii w krajowym systemie elektroenergetycznym w dniu 18 maja 2022 roku.
Źródło: https://energy.instrat.pl/

Rosnące statystyki

Poprzedni rekord generacji energii z fotowoltaiki z 10 maja wynosił 5,76 GW. Całodzienna generacja osiągnęła tego dnia 51,26 GWh. W pierwszych 18 dniach maja elektrownie PV dostarczyły do sieci 751,1GWh energii i jest to dużo lepszy wynik od notowanej w tym samym okresie generacji wiatrowej, która wynosiła 648,1 GWh.

Pierwsze cztery miesiące tego roku generacji z fotowoltaiki według danych operatora sieci przesyłowej PSE zaowocowały odpowiednio: w 143 GWh, 279,5 GWh, 795,3 GWh oraz 845,5 GWh.

Jak podaje Agencja Rynku Energii łączna moc elektrowni fotowolotaicznych na koniec marca wynosiła już 9 401,1 MW. W stosunku do poprzedniego miesiąca jest to wynik o 633 MW wyższy. Z kolei porównując z końcem marca zeszłego roku to moc elektrowni fotowoltaicznych wzrosła ponad dwukrotnie. Przed rokiem było to jeszcze 4 480,7 GW.

Łączna moc odnawialnych źródeł energii w Polsce na koniec marca wynosiła 18 768,7 MW w stosunku do 13 060,7 MW przed rokiem.

Energia fotowoltaiczna staje się w Polsce coraz bardziej atrakcyjna. Pomimo bycia dość dużą inwestycją, dość szybko się zwraca, a przy rosnących cenach prądu, ten czas jeszcze się skraca. Właśnie dlatego krajowe wyniki ciągle się poprawiają.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.