Fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA
max-energy-fotowoltaika

Max Energy doradzi Ci i pomoże wybudować własne w 100% ekologiczne źródło energii, instalując panele fotowoltaiczne w Twojej firmie.

Produkcja energii na własne potrzeby ma duży potencjał, gdyż jest ekologicznym, ekonomicznie uzasadnionym i bardzo interesującym rozwiązaniem. Umożliwia zaadaptowanie niewykorzystanych przestrzeni na dachach budynków, poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, generujących własną zieloną energię. Istnieje wiele zalet wytwarzania energii na własne potrzeby. Oto niektóre z nich:

• Umożliwia uzyskanie korzyści ekonomicznych i oszczędności energii już od pierwszego dnia. Jeśli projekt instalacji fotowoltaicznej jest dobrze wykonany, optymalizuje przestrzeń i pozwala na instalację takiej liczby paneli, które dadzą maksymalną wydajność energetyczną,

• Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych krajowy system energetyczny osiąga większą wydajność, co pozwala na oszczędność energii nie mniejszą niż 10%, na skutek unikania strat transportowych, oraz produkcji energii w pobliżu punktu zużycia (generacja rozproszona),

• Faworyzując energię odnawialną, ograniczamy emisję CO2 do atmosfery i walczymy ze zmianami klimatycznymi,

• Twoja firma będzie bardziej wydajna, bardziej konkurencyjna,

Energia elektryczna, którą konsumujesz, dużo mówi o Tobie. Jeśli działasz na co dzień - w sposób etyczny i zaangażowany – to może być również Twoja energia. Wybierz energię produkowaną w sposób zrównoważony i dostosowaną do Twoich potrzeb. Niech Twoja energia będzie tak samo zaangażowana, jak Ty lub Twój biznes.

Kto może czerpać korzyści z produkcji energii na potrzeby własne?

Zarówno firmy, jak i klienci indywidualni, mający niewykorzystaną powierzchnię:

        Dachów domów, budynków biurowych i przemysłowych

        Gruntów na działce swojej firmy


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.