loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Fotowoltaika

Max Energy doradzi Ci i pomoże wybudować własne w 100% ekologiczne źródło energii, instalując panele fotowoltaiczne w Twojej firmie.

Produkcja energii na własne potrzeby ma duży potencjał, gdyż jest ekologicznym, ekonomicznie uzasadnionym i bardzo interesującym rozwiązaniem. Umożliwia zaadaptowanie niewykorzystanych przestrzeni na dachach budynków, poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, generujących własną zieloną energię. Istnieje wiele zalet wytwarzania energii na własne potrzeby.

Oto niektóre z nich:

 1. Umożliwia uzyskanie korzyści ekonomicznych i oszczędności energii już od pierwszego dnia. Jeśli projekt instalacji fotowoltaicznej jest dobrze wykonany, optymalizuje przestrzeń i pozwala na instalację takiej liczby paneli, które dadzą maksymalną wydajność energetyczną.
 2. Darmowy prąd ze słońca, a także możliwość magazynowania nadwyżek energii przy stale rosnących opłatach za prąd czyni fotowoltaikę ciekawym sposobem na oszczędność, uniezależnienie się od aktualnej sytuacji na rynku energetycznym i chroni przed kryzysami. Nadwyżki wyprodukowanej energii można sprzedać do zakładu energetycznego po atrakcyjnych cenach.
 3. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych krajowy system energetyczny osiąga większą wydajność, co pozwala na oszczędność energii nie mniejszą niż 10%, na skutek unikania strat transportowych, oraz produkcji energii w pobliżu punktu zużycia (generacja rozproszona). Tworzenie indywidualnych źródeł zasilania wspiera nie tylko firmę ale i odciąża system energetyczny w regionie i w całym kraju.
 4. Faworyzując energię odnawialną, ograniczamy emisję CO2 do atmosfery i walczymy ze zmianami klimatycznymi. Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię bez szkodliwej emisji dwutlenku węgla. Instalując fotowoltaikę przyczyniamy się więc do zmniejszenia emisji CO2 i poprawy stanu naszego środowiska. Słońce jest wyjątkowym i niewyczerpalnym źródłem energii. Nie musimy go wykopywać tak jak węgiel, czy ścinać jak las, po prostu wykorzystujemy promienie słoneczne.
 5. Instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość Twojej firmy, konkurencyjność, a także wydajność. Żywotność paneli fotowoltaiczny przewidziana jest na ponad 30 lat. Inwestując w instalację zabezpieczasz firmę na długie lata.
 6. Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna jest bezawaryjna i bezobsługowa. Nie wymaga żadnej pomocy przy obsłudze. Energia jest wytwarzana i przesyłana automatycznie.
 7. Energia elektryczna, którą konsumujesz, dużo mówi o Tobie. Jeśli działasz na co dzień – w sposób etyczny i zaangażowany – to może być również Twoja energia. Wybierz energię produkowaną w sposób zrównoważony i dostosowaną do Twoich potrzeb. Niech Twoja energia będzie tak samo zaangażowana, jak Ty lub Twój biznes.

  Kto może czerpać korzyści z produkcji energii na potrzeby własne?
  Zarówno firmy, jak i klienci indywidualni, mający niewykorzystaną powierzchnię:
         • Dachów domów, budynków biurowych i przemysłowych
         • Gruntów na działce swojej firmy

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.