loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Użytkowanie fotowoltaiki/eksploatacja

Ile energii wytworzy instalacja fotowoltaiczna?

W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne będzie różna.

Nie bez znaczenia jest też miejsce umieszczenia instalacji PV. Przyjmuje się, że panel skierowany na południe, mający 1 kWp wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej.

Produkcja energii jest większa latem przy pełnym słońcu, bez zacienienia paneli. Panele fotowoltaiczne zbudowane z krzemu działają najsprawniej w temperaturze ok. 25°C.

Im niższa jest temperatura tym mniej fotonów dociera do ogniw, im wyższa temperatura tym moc paneli spada. Wiąże się to z przegrzaniem paneli i przy długotrwałej pracy w bardzo wysokiej temperaturze może dojść do spalenia ogniw fotowoltaicznych. W Polskich warunkach jest to zjawisko niespotykane – biorąc pod uwagę klimat, ale pojedyncze przypadki potwierdzają teorię związaną z przepaleniem. Wówczas należy pamiętać, że moduły to połączone ze sobą ogniwa fotowoltaiczne. Wszystkie ogniwa połączone szeregowo i/lub równolegle tworzą całość. Gdy jedno ogniwo jest z jakiegoś powodu uszkodzone wpływa na moc całego panelu.

W takiej sytuacji warto oddać do serwisu moduł aby wymienione zostało to jedno zużyte ogniwo, wtedy cała instalacja będzie mogła znów działać w 100%. Wracając do tematu temperatury to widać różnicę pracy paneli fotowoltaicznych podczas letnich dni. W Polsce przyjmuje się, że miesiącem, w którym produkcja energii będzie największa jest maj. W lipcu, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C prowadzi do spadku sprawności i mniejszej produkcji energii elektrycznej. Warto też zwrócić uwagę czy panele nie są w cieniu lub nie są czymś przykryte. Tak jak w przypadku jednego uszkodzonego ogniwa tak samo podczas jednego zasłoniętego ogniwa (liściem, śniegiem) efekty pracy całej instalacji PV w obu przypadkach jest taki sam. Należy zadbać by miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej nie było zacienione przez najbliższe drzewa czy budynki. Bądź co bądź przyjmując, że 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 2500-3500 kWh oznacza to, że należy zainwestować w instalację o mocy 3 kWp.

Jak wygląda serwis instalacji?

Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe. Gwarancja producenta na efektywność prądotwórczą systemów wynosi około 25 lat! Oczywiście czasem firmy w celu utrzymania gwarancji mogą wymagać corocznych przeglądów serwisowych. Koszt i zakres takiego przeglądu zazwyczaj ustalany jest indywidualnie

Serwis instalacji fotowoltaicznej polega na różnych działaniach związanych z naprawą paneli, inwertera, czy innych elementów. Serwis instalacji fotowoltaicznej obejmuje m.in.:

– Kontrolę elementów zestawu fotowoltaicznego i połączeń,
– Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych,
– Sprawdzenie konstrukcji,
– Wymiana lub naprawa uszkodzonych urządzeń,
– Sprawdzenie zabezpieczeń stało i zmiennoprądowych (AC i DC),
– Kontrola czystości modułów,
– Diagnostyka inwertera

Czy mogę samodzielnie przerobić instalację fotowoltaiczną?

Nie zaleca się samodzielnej ingerencji w system instalacji fotowoltaicznej. Jakakolwiek próba modyfikacji grozi niebezpieczeństwem i porażeniem prądem, a także może doprowadzić do przerwania pracy instalacji pv.

Co w sytuacji gdy instalacja wytwarza więcej energii niż mogę zużyć?

To zależy od rodzaju instalacji. Możesz magazynować energię w akumulatorach lub przesyłać ją do sieci elektroenergetycznej w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy OZE. W przypadku gdy instalacja nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, a akumulator jest pełny, zadziała regulator ładowania, odłączając panele od akumulatora.

Jak wygląda obsługa fotowoltaiki?

Instalacja fotowoltaiczna jest wysoce zautomatyzowana. Produkcja energii elektrycznej i przesyłanie jej dalej za pośrednictwem inwertera odbywa się bezobsługowo. Instalacja jest wyposażona we własny system bezpieczeństwa i najlepiej po prostu pozwolić jej działać zgodnie z pierwotnym założeniem.

Czy fotowoltaika wymaga konserwacji?

Małe instalacje fotowoltaiczne nie wymagają stałej, ani cyklicznej konserwacji. Podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne warto sprawdzić inwerter i akumulatory raz na kilka lat. Raczej nie powinny one wymagać interwencji użytkownika. Same panele nie wymagają konserwacji wcale.

Inaczej natomiast sytuacja wygląda w przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych. Konserwację dużych instalacji fotowoltaicznej przeprowadzamy ze zmiennym natężeniem w zależności od zakresu prac. Działania konserwacyjne obejmują:

Konstrukcje: dokręcanie śrub konstrukcyjnych, zmienność poziomu korozji, sprawdzanie szkód, sprawdzanie stanu kabli uziemiających podłączonych do konstrukcji, sprawdzanie zakotwienia konstrukcji.
Moduły fotowoltaiczne: czyszczenie powierzchni modułów, kontrola okablowania modułów.
Falowniki: weryfikacja stanu pracy i alarmów z przetwornicy, sprawdzanie stanu kabli i połączeń, sprawdzanie prawidłowego działania wentylatorów, sprawdzanie stanu zabezpieczeń, czyszczenie wentylatorów i filtrów, czyszczenie wnętrza falowników.
Sieć energetyczna DC/AC: czyszczenie i sprawdzanie kondycji puszek, kabli i złączy; czyszczenie, kontrola i dokręcanie rozdzielnicy DC; czyszczenie, kontrola i dokręcanie rozdzielnicy AC; lokalna kontrola pod kątem ograniczników przepięć/bezpieczników DC; lokalna kontrola systemu pod kątem ograniczników przepięć/bezpieczników AC; czyszczenie i sprawdzanie stanu różnych puszek, kabli i złączy.

Bagatelizowanie konserwacji fotowoltaiki może mieć wiele negatywnych skutków. Jednym z nich jest utrata gwarancji i wyższe koszty napraw. Brak konserwacji może spowodować spadek wydajności i krótsze funkcjonowanie instalacji. Jeszcze innym jest ryzyko wystąpienia pożaru i porażenia prądem.

Jak wpływa zacienienie instalacji na jej sprawność?

Instalacje fotowoltaiczne mogą uzyskiwać energię także przy częściowym wystawieniu na słońce. Korzystają z promieniowania odbitego i rozproszonego. Ich sprawność jednak znacznie wówczas spada. Optymalnie jest ustawić instalacje tak aby nie była zacieniona.

Czy system fotowoltaiczny działa w nocy?

Moduły fotowoltaiczne nie pracują w nocy.

Czy instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną w zimie?

Panele fotowoltaiczne działają cały rok, aczkolwiek w miesiącach zimowych gdy dzień jest krótki, a słońca niewiele – wydajność paneli znacznie spada. W wyniku czego produkują ograniczone ilości prądu. Dodatkowo na obniżenie sprawności instalacji fotowoltaicznej może wpłynąć zalegający na nich śnieg.

Jaki jest wpływ śniegu deszczu na pracę instalacji?

Moduły całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii. Istnieje jednak możliwość takiego ułożenia modułów na dachu, aby częściowo zakryte śniegiem moduły nagrzały się i roztopiły zalegający śnieg. Warty podkreślenia jest fakt, że w miesiącach zimowych takich jak grudzień lub styczeń instalacja produkuje jedynie 1⁄4 energii w porównaniu do miesięcy letnich (maj-sierpień). Dlatego też śnieg zalegający nawet przez dwa miesiące (od początku grudnia do końca stycznia) spowoduje spadek produkcji energii jedynie o 6% w skali całego roku. Moduły nie wymagają dodatkowego czyszczenia w trakcie roku, gdyż opady deszczu w sposób naturalny usuwają zanieczyszczenia. W przypadku zachmurzenia moduły amorficzne i polikrystaliczne wykorzystywane w instalacjach PV wykorzystują ok. 25% swojej mocy.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zadzwoń
Umów spotkanie

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.