Wybór instalacji fotowoltaicznej

FOTOWOLTAIKA

max-energy-fotowoltaika2

Jaki rozmiar instalacji fotowoltaicznej (PV) jest dla Ciebie właściwy?

Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj ok. 1,7 m² (1,00m x 1,70m)  i moc nominalną 270 – 400 Wat. By zapewnić energię elektryczną dla domu jednorodzinnego potrzeba kilkanaście takich paneli. Szczegółowe obliczenie powierzchni warto oprzeć o zużycie prądu i moc paneli, na które chcesz się zdecydować. Przyjmujemy, że instalacja o mocy 1000 Wat wyprodukuje w skali roku 960 kWh energii. Sprawdź na fakturze za energię elektryczną, ile jej zużyłeś w skali ostatniego roku.

Jakie istnieją rodzaje instalacji fotowoltaicznych?

Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach lub pominąć magazyny energii, przyłączyć instalację do sieci elektroenergetycznej i odsprzedawać nadmiar wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej. Właśnie ze względu na sposób wykorzystywana energii elektrycznej wyprodukowanej przez zestaw paneli wyróżnia się dwa typy instalacji PV:

A. Instalacja fotowoltaiczna On-grid

System fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z kolei przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny zarabiał sam na siebie.

 • panel fotowoltaiczny,
 • inwerter (falownik),
 • licznik produkcji prądu,
 • licznik zużycia prądu,
 • przyłączenia do sieci,
 • zabezpieczenia.

B. Instalacja fotowoltaiczna Off-grid

Systemy off-grid to systemy fotowoltaiczne niepodłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. I właśnie zastosowaniem akumulatorów jako nośników energii odróżnia ten system od systemu on-grid, gdzie energia częściowo lub całkowicie jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie.

Moduły fotowoltaiczne magazynują wytworzoną energię w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Ze zmagazynowanej energii można skorzystać w dowolnym czasie, a nawet miejscu.

Instalacja PV składa się z następujących elementów:

 • panel fotowoltaiczny,
 • inwerter (falownik),
 • regulator ładowania,
 • akumulator,
 • obciążenie,
 • zabezpieczenia.