loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
11 lis, 2021
Posted by amencel
0 comment

Kolejna edycja programu „Mój prąd” rusza w pierwszym kwartale 2022r.

Czwarta odsłona programu „Mój prąd” zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2022r. Przewidziany budżet to ok. 1 mld zł.

Celem kolejnej edycji programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, co wpłynie na wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

Dofinansowanie dodatkowych elementów

Nowa odsłona zostanie poszerzona o dodatkowe elementy takie jak np. magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej, magazyny ciepła i chłodu, a także inteligentne systemy zarządzania energią w domu. Będzie również możliwość otrzymania dofinansowania na zakup i montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Odbiorcami programu w dalszym ciągu są osoby fizyczne posiadające zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że zachowana zostanie prosta forma i łatwość złożenia wniosku. Beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój prąd” i „Czyste powietrze” będą mogli również ubiegać się o dofinansowanie dodatkowych elementów (systemów zarządzania energią, ładowarek, czy magazynów energii, ciepła i chłodu).

W 2022r. ma przestać obowiązywać opustowy system rozliczania prosumentów. Obecnie prosumenci produkujący energię za pomocą instalacji o mocy do 10 kW, rozliczają się w stosunku 1 do 0,8 tj. za każdą jednostkę energii oddaną do sieci, mogą pobrać 0,8 – za darmo. Po wejściu w życie zmian w przepisach, nowi producenci prądu otrzymają możliwość sprzedaży nadwyżki energii ale gdy będą jej potrzebować, trzeba będzie zapłacić.

Wysokość dofinansowania zależna od zakresu inwestycji

Na obecną chwilę nie zostały jeszcze podane szczegóły czwartej edycji programu dotyczące wysokości kwoty dofinansowania. Wiadomo natomiast, że wielkość dotacji uzależniona ma być od zakresu inwestycji. Jeżeli prosument zdecyduje się oprócz montażu paneli fotowoltaicznych na dodatkowe komponenty, takie jak inteligentny system zarządzania energią, ładowarka do pojazdu elektrycznego, czy magazyny energii lub ciepła/chłodu – zaproponowany zostanie progresywny system dofinansowania. Oznacza to, że kwota dotacji może być wyższa od tej podstawowej przy uwzględnieniu montażu kolejnych komponentów zwiększających autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia.

Budżet wyczerpał się w bardzo szybkim tempie

Ostatnia wersja programu cieszyła się bardzo dużym powodzeniem podobnie z resztą jak i wszystkie wcześniejsze. Na początku października po ok. 3 miesiącach od rozpoczęcia trzeciej edycji – Ministerstwo ogłosiło, iż cały zaplanowany ponad półmiliardowy  budżet został już wyczerpany. Dotacja, którą można było uzyskać w wysokości do 3 000 zł była i tak niższa w porównaniu z wersją drugą programu – do 5 000 zł. Zakładano, że trzecia odsłona pozwoli na dofinansowanie ok. 178 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przy poprzednich wersjach, budżet wyczerpywał się podobnie, w bardzo szybkim czasie, zaledwie po kilku miesiącach od rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Przy drugiej edycji zdecydowano o podwyższeniu funduszu z 1 mld zł do 1,159 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał do wiadomości, że pracuje także nad możliwością wsparcia beneficjentów, którzy trafili na listę rezerwową ze względu na wyczerpanie środki. Oszacowano, iż takich osób może być ok. 23 tys., a wnioskowana wartość dotacji to ok. 117 mln zł.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.