loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
22 maj, 2023
Posted by amencel
0 comment

Kompensacja mocy biernej w przedsiębiorstwach

Kompensacja

Kompensacja mocy biernej w przedsiębiorstwach: optymalizacja efektywności energetycznej

Współczesne przedsiębiorstwa coraz bardziej zwracają uwagę na optymalizację swojego zużycia energii. W tym kontekście kluczowym aspektem jest kompensacja mocy biernej, która pozwala na utrzymanie stabilności i efektywności systemu zasilania. Prawidłowe zarządzanie mocą bierną jest niezwykle istotne dla redukcji kosztów energii, minimalizacji strat i poprawy ogólnej wydajności energetycznej.

Moc bierna jest wynikiem nierównoczesnego poboru energii przez niektóre urządzenia elektryczne. W przedsiębiorstwach najczęściej spotyka się dwa rodzaje mocy biernej: moc bierną indukcyjną i moc bierną pojemnościową. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia tych dwóch rodzajów mocy biernej, warto zrozumieć, czym dokładnie jest moc bierna.

Czym dokładnie jest moc bierna?

Każde urządzenie zasilane energią elektryczną pobiera z sieci elektroenergetycznej moc czynną i bierną. Ta pierwsza przetworzona zostaje na pracę użyteczną – ciepło, ruch bądź światło. Druga zaś nie jest zamieniana na pracę, jednak jej obecność jest konieczna do poprawnego działania urządzenia. Co więcej, moc bierna, w przeciwieństwie do mocy czynnej, nie przepływa w jednym kierunku między elektrownią a odbiorcą, lecz krąży pomiędzy nimi.

Moc bierna to energia elektryczna, która nie wykonuje pracy przy danym obciążeniu. Oznacza to, że nie przekłada się na efektywne wykorzystanie energii, lecz powoduje straty w systemie zasilania. Moc bierna jest związana z przesunięciem fazowym między prądem a napięciem. Prąd w obwodach indukcyjnych i pojemnościowych płynie w różnych fazach w stosunku do napięcia, co prowadzi do wystąpienia mocy biernych.

Moc bierna indukcyjna jest rezultatem działania indukcyjnych obciążeń, takich jak silniki indukcyjne, transformatory czy cewki. Te urządzenia korzystają z magnesów do generowania pola elektromagnetycznego, co powoduje przesunięcie fazowe między prądem a napięciem. W rezultacie powstaje moc bierna indukcyjna, która nie przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii. Wręcz przeciwnie, może obciążać system zasilania, prowadząc do wzrostu strat energii i obniżenia ogólnej sprawności.

Moc bierna pojemnościowa występuje natomiast w przypadku obciążeń pojemnościowych, takich jak kondensatory, urządzenia elektroniczne czy oświetlenie fluorescencyjne. Te urządzenia magazynują energię elektryczną w polach elektrycznych i oddają ją do sieci w cyklach. To również powoduje przesunięcie fazowe między prądem a napięciem, co skutkuje wystąpieniem mocy biernych. Podobnie jak w przypadku mocy biernych indukcyjnych, moc bierna pojemnościowa nie jest efektywnie wykorzystywana i przyczynia się do strat energii w systemie zasilania.

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej polega na redukcji lub eliminacji tych niepożądanych efektów. Przedsiębiorstwa stosują różne strategie i rozwiązania, aby zminimalizować moc bierną i poprawić wydajność energetyczną swoich instalacji. Istnieją dwa główne rodzaje kompensacji mocy biernej: pasywna i aktywna.

Kompensacja mocy biernej pasywna wykorzystuje elementy elektryczne, takie jak kondensatory i cewki, do równoważenia mocy biernych. Przykładowo, kondensatory mogą być stosowane do kompensacji mocy biernych indukcyjnych, podczas gdy cewki służą do kompensacji mocy biernych pojemnościowych. Poprzez dodawanie tych elementów do obwodu, przesunięcie fazowe między prądem a napięciem może zostać skorygowane, co prowadzi do zmniejszenia mocy biernych i poprawy efektywności energetycznej.

Jednak kompensacja mocy biernej aktywna jest bardziej zaawansowanym i skutecznym rozwiązaniem. Wykorzystuje ona zaawansowane elektroniczne układy sterujące do monitorowania i regulacji mocy biernych. Kompensatory mocy biernej aktywnej są w stanie skutecznie kompensować oba rodzaje mocy biernych jednocześnie, niezależnie od zmieniających się warunków obciążenia. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu, te urządzenia są w stanie dynamicznie reagować na zmienne zapotrzebowanie na moc bierną, co prowadzi do optymalizacji efektywności energetycznej i minimalizacji strat.

Kompensacja mocy biernej – jakie są korzyści?

Korzyści wynikające z kompensacji mocy biernej są liczne. Przede wszystkim prowadzi to do redukcji kosztów energii, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o dużym poborze energii. Poprawa mocy czynnej i zmniejszenie strat energii przekładają się na oszczędności finansowe. Ponadto, redukcja mocy biernych wpływa korzystnie na stabilność i niezawodność systemu zasilania, co przekłada się na mniejsze ryzyko awarii i przerw w dostawie energii.

Kompensacja mocy biernej ma również pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Poprawa efektywności energetycznej oznacza mniejsze zużycie energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dlatego wiele przedsiębiorstw coraz bardziej skupia się na zrównoważonym zarządzaniu energią i wprowadza strategie kompensacji mocy biernej jako część swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, kompensacja mocy biernej odgrywa kluczową rolę w optymalizacji efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Poprawa mocy czynnej, redukcja strat energii i zwiększenie niezawodności systemu zasilania są głównymi korzyściami wynikającymi z kompensacji mocy biernej. Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród różnych rozwiązań, w tym kompensacji pasywnej i aktywnej, aby dostosować się do swoich konkretnych potrzeb i osiągnąć optymalne rezultaty w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwa powinny rozważyć skonsultowanie się ze specjalistami od energii w celu zoptymalizowania swoich instalacji elektrycznych i osiągnięcia optymalnego poziomu efektywności energetycznej.

Masz pytanie? Napisz do nas.

Służymy pomocą 🤝

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.