Kompensacja mocy biernej

CZYM JEST MOC BIERNA I DLACZEGO POWINNIŚMY JĄ KOMPENSOWAĆ
kompensacja mocy biernej

 

Doradztwo energetyczne jest popularnym sposobem na znalezienie dla swojego przedsiębiorstwa optymalnego rozwiązania energetycznego.

W obwodach prądu trójfazowego występują 3 rodzaje mocy:

  • moc czynna – jest to ta część energii elektrycznej, która jest zamieniana na pracę użyteczną,
  • moc bierna – jest to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę,
  • moc pozorna – geometryczna suma mocy czynnej i biernej.

 

W zależności od odbiornika wyróżniamy:

  • energię bierną indukcyjną (pobraną) związaną z elementami indukcyjnymi, np. silniki, piece indukcyjne,
  • energię bierną pojemnościową (oddaną) związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli będących pod napięciem.

Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej.