Modernizacja układów pomiarowych

NIEZGODNOŚĆ Z ZASADĄ TPA
modernizacja układów pomiarowych

 

Modernizacja układów pomiarowych jest konieczna w przypadku odbiorców w taryfie B, których układy nie są zgodne z zasadą TPA. 

Zasadą TPA jest to udostępnienie stronie trzeciej informacji o zużyciu energii przez właściciela lub operatora systemu dystrybucji celem wprowadzenia sprzedawcy zewnętrznego.

Firmy, które nie dokonały modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z zasadą TPA, nie mogą zmienić sprzedawcy energii ani negocjować cen. 

W takim przypadku lokalny sprzedawca narzuca cenę sprzedaży energii, która niejednokrotnie jest zawyżona w stosunku do cen konkurencyjnych sprzedawców.

Modernizacji nie wykonuje operator systemu energetycznego, ponieważ układ pomiarowy jest własnością klienta i to on musi ponieść koszty prac technicznych.

Dotyczy to odbiorców zakwalifikowanych do II, III i IV grupy przyłączeniowej zasilanych na średnim i najwyższym napięciu.