loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
23 mar, 2023
Posted by amencel
0 comment

Mój Prąd 5.0 rusza w kwietniu!

Mój Prąd 5.0

W drugiej połowie kwietnia ma ruszyć kolejna, piąta już edycja sztandarowego programu dopłat do fotowoltaiki prosumenckiej Mój Prąd.

Zostanie rozszerzona o dotacje na pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Maksymalna wysokość dotacji, które będzie można otrzymać na wszystkie urządzenia objęte dofinansowaniem ma znacznie wzrosnąć. Natomiast limity dotacji do pomp ciepła będą podobne, jak w programie Czyste Powietrze.

Poprzedni nabór wniosków zakończył się przed czasem z powodu wyczerpania budżetu, który wyniósł 340 mln złotych.

Program Mój Prąd – dla kogo?

Mój Prąd to program, który w dużym stopniu przyczynił się do popularyzacji fotowoltaiki w Polsce.

Pierwsze trzy edycje oferowały wsparcie wyłącznie do elektrowni słonecznych. Czwartą edycję NFOŚiGW wzbogacił o magazyny energii, ciepła oraz HEMS, czyli domowe systemy zarządzania energią.

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Przy edycji 4.0 o dopłatę mogli ubiegać się prosumenci, którzy rozliczali się w net-billingu. Osoby rozliczające w starym systemie mogły otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

Najprawdopodobniej NFOŚiGW będzie kontynuował zasady z tej edycji w kolejnej odsłonie programu.

Wysokość dotacji

Nabór poprzedniej edycji miał potrwać do 31 marca, jednakże już 17 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o jego zakończeniu z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wpłaty dotacji.

Według komunikatu ministerstwa maksymalna kwota dofinansowania, jaką będzie można uzyskać w programie Mój Prąd 5.0 wyniesie 58 tysięcy złotych.

W poprzedniej edycji Mojego Prądu dofinansowanie wynosiło maksymalnie 31 tysięcy złotych.

W nowej edycji dofinansowanie będzie można uzyskać:

– na fotowoltaikę o mocy od 2 do 10 kw – do 6 tys. zł kosztów kwalifikowanych (lub do 7 tys. zł z innymi urządzeniami np. magazynem energii, systemem zarządzania energią),

– magazyn energii – do 16 tys. zł,

– magazyn ciepła – 5 tys. zł,

– pompę ciepła – tę najbardziej efektywną za 28 tys. zł, tę mniej efektywną za 4 tys. zł,

– kolektor słoneczny – do 3,5 tys. zł,

– systemem zarządzania energią – 3 tys. zł.

Nadal udział dopłat w kosztach kwalifikowanych związanych z zakupem i instalacją urządzeń nie będzie mógł przekroczyć 50 procent.

Mój Prąd 5.0 – Szansa na dotację

Program Mój Prąd przewidziany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania środków.

Poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Przeznaczone środki na dofinansowanie rozchodziły się jeszcze przed terminem zakończenia naborów wniosków.

Według NFOŚiGW rozszerzony program to kompleksowe wsparcie w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom.

W dobie kryzysu energetycznego czy rosnących problemów z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające energię i w jak największym stopniu ją konsumujące, są wysoce pożądane.

Minister zapowiedziała także, że pod koniec tego roku powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, finansowane ze środków unijnych i krajowych.

💪 To duża zmiana i ogromne wsparcie dla osób chcących zainwestować we własną elektrownię słoneczną.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.