loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
15 gru, 2022
Posted by amencel
0 comment

Największa farma fotowoltaiczna PGE

Polska Grupa Energetyczna ruszyła z budową swojej największej farmy fotowoltaicznej o mocy 100 MW. Zastosowane w inwestycji panele dwustronne wpłyną przede wszystkim na lepsze wyniki uzyskania energii.

Jeziórka zajmie teren prawie 100 ha i wyprodukuje 107 GWh energii rocznie

Na Podkarpaciu powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Elektrownia słoneczna o nazwie Jeziórka obejmie swym zasięgiem obszar blisko 100 ha. Inwestor zakłada że pod koniec 2023 roku instalacja o mocy 100 MW rozpocznie swoją działalność. Zgodnie z planem farma wyprodukuje około 107 GWh energii rocznie.

Według informacji uzyskanej od prezesa Polskiej Grupy Energetycznej – Wojciecha Dąbrowskiego, są plany dalszej rozbudowy instalacji.

W 2023 roku energia wyprodukowana z budowanej elektrowni ma sprostać zapotrzebowaniu około 50 tysięcy gospodarstw domowych. Plany zakładają dalszy rozwój inwestycji w 2024 roku w postaci zwiększenia mocy do 153 MW.

PV Jeziórka 1 i PV Jeziórka 2

Jedna z największych farm fotowoltaicznych powstanie w miejscowości Jeziórka w Gminie Grębów około 10 km od Tarnobrzega. Będzie to inwestycja 2-etapowa składająca się z 2 elektrowni: PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2.

Panele bifacjalne

Realizacja przedsięwzięcia zakłada wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Elektrownię tworzyć będzie prawie 200 tysięcy monokrystalicznych, dwustronnie absorbujących światło paneli, każdy o mocy ponad 500 W.

Panele zamontowane na farmie PV Jeziórko będą bifacjalne. Oznacza to, że mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków będzie się ona kształtować w instalacji o mocy 100 MW na poziomie około 107 tys. MWh rocznie” – informuje prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Program inwestycyjny PGE

Elektrownia Jeziórko jest częścią dużego przedsięwzięcia – programu inwestycyjnego Grupy PGE dotyczącego energetyki słonecznej. PGE Energia Odnawialna w ostatnim czasie przyśpieszyła z budową nowych farm fotowoltaicznych.

PGE w 2023 roku zbudowała 19 farm fotowoltaicznych, w 2024 – planuje kolejnych 24

W drugiej połowie 2022 roku Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku 19 nowych elektrowni słonecznych o mocy do 1 MW każda. Wspomniane inwestycje zlokalizowane są w 6 województwach: wielkopolskim, łódzkim, zachodniopomorskim, lubelskim, mazowieckim i lubuskim. Plany zakładają produkcję energii we wszystkich nowych farmach na poziomie średnio ponad 17 GWh na rok.

Źródło: PGE

Przyszły rok zapowiada się jeszcze bardziej owocny od obecnego w nowe inwestycje. Dowodem na to jest informacja, iż PGE Energia Odnawialna planuje budowę kolejnych 24 farm fotowoltaicznych.

Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Jedna z kluczowych inwestycji powstanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Będzie to PV Augustynka o mocy 25 MW.” – zapowiada Marcin Karlikowski.

Najważniejszymi i zarazem największymi elektrowniami poza PV Jeziórko i wspomnianym PV Augustynka będą także: PV Żółtańce zlokalizowany w powiecie chełmskim (15 MW), PV Huszlew w powiecie łosickim (13 MW), PV Gutki w powiecie grajewskim (12 MW), PV Pasterzowice w powiecie żagańskim (8 MW), a także PV Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim (5 MW).

Uzyskanie mocy do 3 GW do 2030 r.

Jedno z założeń programu inwestycyjnego mówi o osiągnięciu łącznej mocy do 3 GW do 2030 roku. Cel ten ma być osiągnięty poprzez budowę nowych elektrowni, a także rozwój istniejących. Grupa PGE planuje w 2023 roku uzyskać moc około 500 MW.

PGE Energia Odnawialna to obecnie jeden z największych w Polsce producentów zielonej energii. Spółka jest posiadaczem 29 farm wodnych, 20 elektrowni wiatrowych, 24 farm fotowoltaicznych jak również 4 elektrowni szczytowo-pompowych. Aktualnie łączna moc z wszystkich inwestycji kształtuje się na poziomie 2433,1 MW.

Masz pytania? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.