loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Kim jesteśmy

MAX Energy Sp. z o.o. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem energetycznym stawiającym sobie za cel zrozumienie i spełnienie potrzeb Klientów w całym obszarze związanym z gospodarką energetyczną każdej firmy.

MAX Energy Sp. z o.o. to największy broker w północno-wschodniej Polsce zajmujący się energetyką. Na rynku jesteśmy od 2013 roku. Od początku swojej działalności sukcesywnie dostosowujemy się do często zmieniających się standardów i potrzeb z zakresu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa i sukcesywnie powiększamy portfolio usług, dostawców i produktów, które mamy w swojej ofercie.

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY

Sprzedaż energii elektrycznej.

Zajmujemy się sprzedażą energii elektrycznej dla klientów biznesowych. Obsługujemy punkty poboru energii elektrycznej w taryfach Bxx i Cxx.

  • – Współpracujemy z kilkunastoma sprzedawcami energii elektrycznej, którzy posiadają koncesję na obrót energią elektryczną wydana przez Urząd Regulacji Energetyki,
  • – Dzięki temu mamy ofertę dopasowaną dla każdego klienta, niezależnie od rodzaju działalności i profilu odbioru

Sprzedaż gazu ziemnego

Gaz ziemny wykorzystywany jest przez firmy na potrzeby procesów produkcji i na cele grzewcze (opałowe). Nasza oferta skierowana jest do sektora MSP, odbierającego paliwo gazowe w taryfach od W-4 do W-8 (zgodnie z zadeklarowaną mocą maksymalną przyłącza gazowego). W swoim portfolio mamy kilku sprzedawców, którzy obsługują firmy przyłączone do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa (narodowego operatora sieci gazowej w Polsce).

Odkup energii ze źródeł odnawialnych (OZE)

W związku z dużym zainteresowaniem na rynku i dynamicznym rozwojem niedużych źródeł wytwórczych, nawiązaliśmy współpracę z firmami, które odkupują od naszych klientów, produkowaną przez nich energię elektryczną. W naszym portfolio znaleźli się klienci produkujący przede wszystkim energię z instalacji fotowoltaicznych i biogazowni. Jesteśmy zainteresowani współpracą nawet z najmniejszymi klientami, którzy mają instalacje produkcyjne o mocy poniżej 10 kW.

Sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych

Naszym klientom dostarczamy sprawdzone rozwiązania, wykorzystujące komponenty z najwyższej półki. Zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym – od projektu instalacji fotowoltaicznej i doboru sprzętu, poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej, aż do podpisania umowy ze spółką obrotu, która zapewni bilansowanie energii elektrycznej lub jej odkup. Realizujemy inwestycje każdej wielkości – od niewielkich o mocy kilku kWp do dużych farm fotowoltaicznych.

Organizacja przetargów i zapytań ofertowych na zakup energii elektrycznej

W związku z tym, że dosyć dużą grupę naszych klientów stanowią jednostki samorządowe (urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, zakłady gospodarki komunalnej) i jednostki administracji publicznej, zaczęliśmy dostosowywać nasze usługi do ich potrzeb:

  • – Organizujemy przetargi i zapytania ofertowe na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,
  • – Występujemy jako konsultanci w trakcie wyłaniania dostawców oświetlenia ulicznego i fotowoltaiki,
  • – Tworzymy wszelką niezbędną dokumentację ,
  • – Uczestniczymy w negocjacjach z dostawcami. 

Sprzedaż stacji ładowania do samochodów elektrycznych

W związku z rozwojem elektromobilności, rosnącym zapotrzebowaniem i deficytem ogólnodostępnych stacji zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Posiadamy w ofercie stacje przeznaczone są do bezpiecznego, domowego ładowania, stacje komercyjne (w pobliżu miejsc pracy, hoteli), a także dla strefy publicznej.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.