loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
15 cze, 2022
Posted by amencel
0 comment

Obowiązek fotowoltaiki nowym pomysłem Brukseli

W dniu 18 maja 2022r. przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali szczegóły nowego planu określanego jako REPower EU. Jedną z kluczowych strategii Brukseli jest stopniowe wprowadzanie obowiązku montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przyśpieszenie dekarbonizacji Unii Europejskiej. Projekt zakłada także podjęcie działań mających zmniejszyć zależność UE od importu rosyjskich surowców energetycznych.

Intensyfikacja działań w 3 sektorach

Komisja Europejska zamierza osiągnąć swoje cele dzięki zwiększeniu działań w 3 obszarach. Jednym z nich są inwestycje w odnawialne źródła energii, drugim – przyśpieszenie poprawy efektywności energetycznej. Trzeci natomiast dotyczy większej dywersyfikacji kierunków importu surowców energetycznych.

Zgodnie z najnowszymi założeniami Brukseli, w 2030 roku odnawialne źródła energii mają stanowić 45% konsumpcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Początkowo zakładano niższą wartość – 40%.

Komisja Europejska chcąc zwiększyć inwestycje w OZE planuje ułatwić i przyśpieszyć proces uzyskiwania pozwoleń. W tym celu w każdym kraju członkowskim UE powstaną specjalnie wyznaczone strefy posiadające wcześniej przygotowaną kompleksową ocenę środowiskową. Takie działanie spowoduje zwolnienie inwestorów z obowiązku jej przeprowadzenia. W takich strefach czas na przygotowanie projektów OZE skróci się do roku, a przy małych instalacjach – jeszcze szybciej.

Komisja Europejska chcąc wesprzeć sektor fotowoltaiczny wprowadziła nową unijną strategię zwaną EU Solar Strategy. Celem nowego planu jest podwojenie całkowitej mocy elektrowni fotowoltaicznych w UE do roku 2025, do poziomu 320 GW. Na koniec obecnej dekady moc ma wzrosnąć do 600 GW.

European Solar Rooftops Initiative programem wprowadzającym obowiązek fotowoltaiki

Jednym z ważniejszych programów Brukseli wykorzystujących potencjał energetyki słonecznej jest European Solar Rooftops Initiative. Założeniem projektu jest stopniowe wprowadzanie obowiązku montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych. Program zakłada, że od 2026 roku każdy nowy budynek publiczny i komercyjny o powierzchni użytkowej ponad 250 m2 będzie zobowiązany do posiadania instalacji fotowoltaicznej. Od 2027r. obowiązek ten zostanie poszerzony o istniejące już budynki publiczne i komercyjne o powierzchni użytkowej ponad 250 m2. A od 2029r. w instalacje fotowoltaiczne będą musiały być wyposażone wszystkie nowe domy.

Program zakłada skrócenie do minimum wszystkich formalności związanych z przygotowaniem dachowych instalacji fotowoltaicznych. Czas oczekiwania wyniesie maksymalnie 3 miesiące.

Według planów Brukseli, w każdej gminie Unii Europejskiej posiadającej ponad 10 tysięcy mieszkańców powstanie co najmniej jedna wspólnota energetyczna.

Komisja Europejska zamierza również wdrożyć programy wykorzystujące fotowoltaikę w celu obniżania kosztów energii mniej zamożnym odbiorcom.

Państwa należące do UE będą w obowiązku do zapewnienia systemów wsparcia dla osób inwestujących w fotowoltaikę, a także w połączeniu z pompami ciepła i magazynami energii.

Inwestycja w pompy ciepła

Komisja Europejska planuje działania nie tylko związane z elektroenergetyką. Jedną z kluczowych spraw mających na celu uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych i przyśpieszenie dekarbonizacji jest inwestycja w pompy ciepła. Bruksela planuje podwojenie liczby zainstalowanych pomp ciepła na obszarze Unii Europejskiej.

Program „Mój Prąd”

Polska już od kilku lat umożliwia swoim obywatelom udział w programie „Mój Prąd” dofinansowującym fotowoltaikę. Pisaliśmy o tym tutaj. Dotację można uzyskać nie tylko na montaż instalacji fotowoltaicznych ale także systemów zarządzania energią, magazynów energii i ciepła.

Więcej szczegółów dotyczących programu „Mój Prąd” można znaleźć na stronie mojprad.gov.pl

Jesteś zainteresowany montażem instalacji fotowoltaicznej? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.