Obsługa kompleksowa

OBSŁUGA KOMPLEKSOWA

 

Oferowana usługa polega na przekazaniu w ręce kompetentnych specjalistów wszelkich zagadnień związanych z zarządzaniem energią elektryczną w przedsiębiorstwie. 

W praktyce Klient przekazuje zarządzanie gospodarką energetyczną w ręce zespołu specjalistów posiadających kompetencje zdobyte przez wieloletnie doświadczenie. Zespół oprócz niezbędnej wiedzy dysponuje również nowoczesnymi innowacyjnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy zarządzania mediami. 

Dzięki temu Klient osiąga szereg korzyści zmierzających w efekcie końcowym do ograniczenia kosztów w bardzo ważnym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa jakim jest zużycie energii elektrycznej.

Szczegółowy zakres oferty:

  1. Zdalny nadzór zużycia energii elektrycznej
  2. Nadzór pod kątem formalno-prawnym aspektów dotyczących dostaw i zakupu energii elektrycznej
  3. Negocjacja warunków zakupu i dystrybucji energii elektrycznej
  4. Prowadzenie czynności eksploatacyjnych


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.