loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
11 lut, 2022
Posted by amencel
0 comment

One Energy Sp. z o.o. członkiem Klastra Obróbki Metali

Klastra Obróbki Metali.

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt ogłosić, iż z dniem 19-ego stycznia 2022 r., decyzją Ministra Rozwoju – One Energy Sp. z o.o. stała się członkiem Klastra Obróbki Metali.

Spółka będzie dostarczała rozwiązania z zakresu zielonej energetyki firmom produkcyjnym – członkom Klastra Obróbki Metali.

Klaster Obróbki Metalowej – największym klastrem branży metalowej i maszynowej w Polsce. Specjalizuje się również między innymi w rozwiązaniach w obszarze elektromobilności.

Klaster Obróbki Metali jest inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. Skupia ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży metalowej w zakresie usług, produkcji i handlu. Skupia także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. Inicjatywa jest grupą otwartą, do której mogą przystąpić firmy i organizacje działające w branży metalowej. Klaster Obróbki Metali zaprasza do współpracy na rzecz rozwoju branży. Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

Jakie są kierunki rozwoju inicjatywy?

  1. realizacja wspólnych projektów technologicznych związanych z wprowadzeniem nowych produktów, tworzeniem konsorcjów w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji, badań i rozwoju
  2. działania wspierające internacjonalizację innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ekspansję międzynarodową firm klastra
  3. współpraca instytucjonalna z klastrami i organizacjami w celu wzrostu kompetencji pracowników firm oraz jakości kształcenia zawodowego przyszłych kadr
  4. kooperacja w dziedzinie usług podwykonawczych w zakresie obróbki metali
  5. przygotowanie kadr na potrzeby branży

One Energy Sp. z o.o. – „spółka córka” MAX ENERGY Sp. z o.o.

Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej MAX ENERGY – One Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku powstała w czerwcu 2017 roku. Władze Spółki tworzą osoby od wielu lat związane z branżą energetyczną. Posiadają bardzo bogate doświadczenie zarówno w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego jak i zakupu energii na zorganizowanych platformach obrotu energią elektryczną. W trakcie wieloletniej współpracy z firmami o różnym profilu zapotrzebowania na energię elektryczną, spółka zdobyła cenne doświadczenie w zakresie obsługi klientów, a to przekłada się na elastyczność z jaką podchodzi do współpracy.

W One Energy Sp. z o.o. oprócz kontraktów związanych z energią elektryczną wdrażane są również  innowacyjne systemy do zarządzania mediami energetycznymi co następuje w oparciu o zdalną transmisję danych pomiarowych. Spółka doradza jak skutecznie podnosić swoją efektywność energetyczną oraz optymalizować funkcjonowanie, tak aby budżet firmowy był odciążany nie tylko przez niskie ceny energii ale również przez właściwą jej konsumpcję.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.