Organizacja przetargów i zapytań ofertowych na zakup energii elektrycznej

ORGANIZACJA PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Zajmujemy się organizacją przetargów na zakup energii elektrycznej w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Pomagamy w szczególności przy:

  • pomocy w tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • opracowanie dokumentacji przetargowej,
  • określeniu kryteriów wyboru ocen,
  • określeniu wagi czynników podejmowania decyzji,
  • pomocy w organizacji przetargu,
  • przygotowaniu odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, zadawane w trakcie procedury zakupowej.

Oferta skierowana jest do jednostek samorządowych, administracji publicznej, grup zakupowych, itd.