Organizacja przetargów i zapytań ofertowych na zakup energii elektrycznej

ORGANIZACJA PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Zajmujemy się organizacją przetargów na zakup energii elektrycznej w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Pomagamy w szczególności przy:

  • pomocy w tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • opracowanie dokumentacji przetargowej,
  • określeniu kryteriów wyboru ocen,
  • określeniu wagi czynników podejmowania decyzji,
  • pomocy w organizacji przetargu,
  • przygotowaniu odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, zadawane w trakcie procedury zakupowej.

Oferta skierowana jest do jednostek samorządowych, administracji publicznej, grup zakupowych, itd.

 


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.