loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
06 sty, 2022
Posted by amencel
0 comment

Orlen – największym operatorem stacji ładowania elektryków w Polsce

Grupa Orlen w wyniku budowy ładowarek na swoich stacjach benzynowych i przyjęciu Energi stała się największym operatorem stacji ładowania aut elektrycznych w Polsce. Obecnie koncern jest w posiadaniu 391 stacji, z czego 121 to stacje szybkiego ładowania prądem stałym (DS),  a 270 – stacje półszybkie ładowane prądem przemiennym (AC).

Na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego czeka jeszcze 35 nowych stacji, a 18 na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

GreenWay zajmuje drugą pozycję pod względem zamontowanych ładowarek. Posiada ich 324, czyli o 70 mniej niż w przypadku Orlenu.

W 2022r. największy operator stacji ładowania planuje powiększyć swoją sieć do 158 stacji szybkiego ładowania, a Energa chce uruchomić 15 kolejnych szybkich i 49 półszybkich ładowarek.

Huby ładowania – nowością na polskim rynku

Płocki koncern prowadzi obecnie analizy inwestycyjne w zakresie budowy hubów ładowania. Są to wielostanowiskowe stacje ładowania aut elektrycznych umożliwiające jednoczesne ładowanie kilku pojazdów. Na zachodzie Europy są już standardem, gdy u nas dopiero wchodzą na rynek. Jak do tej pory w Polsce zostało ich zbudowanych około 30 z czego tylko kilka zlokalizowanych jest bezpośrednio przy drogach ekspresowych i autostradach.

Brak blokady kwoty na karcie klienta

W związku z niezadowoleniem właścicieli elektryków z systemu płatności za ładowanie, koncern podjął zaawansowane prace nad poprawą tego systemu. Obecnie w momencie rozpoczynania sesji szybkiego ładowania za pomocą aplikacji Orlen Charge, blokowana jest kwota 200 zł na karcie bankowej klienta. Nowe rozwiązanie ma na celu znieść konieczność wykonywania preautoryzacji.

Wdrożenie nowego systemu planowane jest w pierwszym kwartale 2022r. i obecnie jest w fazie testów. Jest to kolejny krok do udoskonalenia procesu płatności, a także odpowiedź na oczekiwania rynkowe.

Koncern dąży do ujednolicenia systemu płatności w ramach tej samej aplikacji zarówno za tankowanie jak i ładowanie. Teraz klienci za to pierwsze płacą aplikacją Orlen Charge, za ładowanie – Orlen Pay. Firma jest również w trakcie przygotowywania oferty dla flot.

Istotną kwestią jest również współpraca między operatorami stacji ładowania. W Polsce niestety posiadając aplikację lub kartę zbliżeniową jednego operatora nie uruchomimy za jej pomocą ładowarek innych operatorów. Podróżowanie po naszym kraju znacznie ułatwi fakt jeśli będziemy posiadaczami kart i aplikacji kilku operatorów.

Trzy sieci dołączyły do platform roamingowych

Na obecną chwilę w Polsce mamy około 15 sieci. Tylko trzy z nich (Ionity, GreenWay i Nexity) przystąpiły do platform roamingowych umożliwiających ładowanie na ich stacjach także klientom innych firm. Z tego grona, jedynie mając aplikację Nexity możemy, poza jej ładowarkami, skorzystać także z ładowarek Ionity.

Jak dotychczas Orlen nie dołączył jeszcze do żadnej z platform roamingowych. Oznacza to, że z aplikacji Orlen Charge uruchomimy tylko stacje Orlenu, a także te budowane przez Energę. Na obecną chwilę brak jest jakichkolwiek deklaracji, że zmieni się to w najbliższym czasie.

Płocki koncern dodatkowo chce oferować sprzedaż stacji dla klientów biznesowych, samorządów i gospodarstw domowych. Mają się tym zająć Energa Obrót i Energa Oświetlenie. Od stycznia 2022r. Energa Obrót będzie posiadała w swojej ofercie stacje ładowania typu AC i DC różnych mocy dla biznesu i na potrzeby gospodarstw domowych, a także możliwość zakupu paneli fotowoltaicznych w pakietach. To może być ciekawe połączenie, na razie jedne z nielicznych na naszym rynku – kompleksowa oferta sprzedaży ładowarek wraz z usługą zarządzania nimi, a do tego paneli fotowoltaicznych

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.