loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
03 lut, 2023
Posted by amencel
0 comment

Panele między torami kolejowymi, czy to możliwe?

Szwajcarski start-up Sun-Ways opatentował nowatorskie rozwiązanie umieszczenia paneli fotowoltaicznych między torami kolejowymi.

Innowacyjna koncepcja elektrowni słonecznej pomiędzy szynami narodziła się dzięki współpracy instytutu badawczego Politechniki Federalnej w Lozannie i szwajcarskiej agencji innowacji Innosuisse.

Poziome mocowanie modułów fotowoltaicznych między torami

Sam pomysł jest bardzo prosty i zakłada łatwy sposób montażu. Według planów, pierwszy etap inwestycji obejmuje wstępne złożenie poszczególnych modułów wraz z elementami łączącymi. Następnie wszystko ma być załadowane do specjalnego pociągu. Instalacja paneli przypomina rozwijanie długiego dywanu. Zmontowane moduły są rozkładane z pociągu między torami i mają poziome mocowanie. Pracę wspomaga kilku pracowników.

Nowatorskie rozwiązanie bierze także pod uwagę dodatkowe zabezpieczenia paneli na wypadek kradzieży. Każdy moduł posiada specjalne oznaczenie pomagające w identyfikacji.

Nowoczesny system fotowoltaiczny uwzględnia szybki demontaż umożliwiając prace konserwacyjne na torach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych zaczepów pomiędzy szynami.

Prototypowa instalacja planowa jest na maj 2023r.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem projektu. Plan zakłada założenie testowej instalacji fotowoltaicznej na 10-kilometrowym odcinku torów należących do szwajcarskiego operatora kolejowego Transport Publics Neuchatelois SA.

Twórcy koncepcji zakładają, że wykorzystanych zostanie 5000 modułów o łącznej mocy 2 MW. Zgodnie z wyliczeniami, innowacyjna instalacja ma wyprodukować około 2 GWh energii słonecznej w skali roku. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, elektrownia fotowoltaiczna rozpocznie swoją pracę w maju 2023r.

Dodatkowe funkcje nowej koncepcji

Twórcy nowej instalacji chcą sprawdzić pierwszy odcinek trasy. Test ma ocenić odporność modułów fotowoltaicznych na drganie związane z przemieszczaniem się kilkutonowego pociągu. Badanie przeprowadzi instytut badawczy. System mocowania może wywierać nacisk prawie 1000 kg na każdą z szyn.

Jak poinformowało Sun-Ways, instalacja ma być wyposażona w czujniki informujące o awarii, a także umożliwi monitorowanie poprawności działania.

Nowatorskie rozwiązanie przewiduje także system czyszczący. Zakłada on wyposażenie każdego pociąg w cylindryczną szczotkę umieszczoną na końcu pojazdu. Zadaniem tego urządzenia jest usuwanie powstałych zanieczyszczeń. Przy poziomym montażu paneli dużą przeszkodą w efektywnym funkcjonowaniu jest zalegający śnieg. Aktualnie trwają prace nad metodą topiącą lód i śnieg.

Możliwości rozwojowe

Jeśli przeprowadzone testy wypadłyby pomyślnie to zagospodarowanie infrastruktury kolejowej może stanowić duży potencjał. Szwajcaria posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć torów kolejowych o długości około 7000 km.

Nowatorska metoda nie zajmuje gruntów rolnych, nie wpływa negatywnie na środowisko i co najważniejsze nie wywołuje protestów społecznych.

Jak podaje portal „PV Magazine”, szwajcarski start-up już rozpoczął rozmowy z europejskimi partnerami na temat wprowadzenia nowatorskiej metody na skalę przemysłową.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.