loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
09 gru, 2021
Posted by amencel
0 comment

PGNIG przewiduje spadek cen gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe (PGNiG) prognozuje, iż w okresie zimowym ceny gazu ziemnego na rynku hurtowym mogą wzrosnąć. Na taki stan rzeczy będą miały wpływ niskie temperatury i utrzymująca się niska podaż ze strony Gazpromu. Wiosną natomiast przewiduje się obniżkę cen ale tylko do około 40 EUR/MWh.

90 EUR/MWh – cena gazu w kontaktach na sezon zimowy

Obecnie obowiązujące kontrakty zawarte na okres zimowy zawierają cenę gazu na poziomie ok. 90 EUR/MWh. Zapowiadany spadek przewidywany jest na drugi kwartał przyszłego roku.

Brak zrównoważenia popytu i podaży – ograniczenie podaży paliwa przez Gazprom, a także wysokie ceny na rynkach azjatyckich powodują, że gaz ze spotów LNG nie trafia do Europy. Dodatkowy wpływ na tą sytuację mają kończące się zapasy w magazynach Europy Zachodniej.

Wiosną prognozowany jest spadek cen gazu do około 40 EUR/MWh

Zgodnie z zapowiedzią wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG – Przemysława Wacławskiego, jeśli zima będzie mroźna, a podaż ze wschodu nie przybierze na sile to bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że cena gazu nadal będzie szła w górę. Natomiast po sezonie zimowym oczekiwany jest spadek do poziomu ok. 40 EUR/MWh. Kwota ta i tak będzie znacznie wyższa niż w latach ubiegłych.

Od 2005r. PGNiG jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zajmuje się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju, importem błękitnego paliwa do Polski, dystrybucją paliw gazowych, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej za granicą i w kraju, a także świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych, poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

W 2020r. skonsolidowane przychody grupy wyniosły 39,2 mld zł.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.