loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
15 kwi, 2024
Posted by Joanna
0 comment

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce – jak wyglądają prace?

Przypomnijmy, rok 2023 był obfity w wydarzenia dotyczące polskich projektów jądrowych. W tym czasie wydano m.in. decyzję zasadniczą dla projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej lokowanej w gminie Choczewo w województwie pomorskim, którą budować ma konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Przedsięwzięcie to zostało także opatrzone decyzją środowiskową i lokalizacyjną. Decyzję zasadniczą dostał także projekt realizowany w Wielkopolsce przy współpracy firm ZE PAK, PGE oraz koreańskiego KHNP.

Mamy połowę kwietnia, a zatem rodzi się pytanie – na jakim etapie są prace?

W dniach 15-19 kwietnia bieżącego roku Nadleśnictwo Choczewo przeprowadzi punktową wycinkę roślinności w pobliżu planowanego terenu budowy elektrowni jądrowej. Prace obejmą obszar o powierzchni od 5 do 6 hektarów i będą kontynuacją działań rozpoczętych w grudniu 2023 roku. Czyszczenie terenu potrwa do końca kwietnia bieżącego roku.

Od 8 maja bieżącego roku rozpoczną się prace geologiczne mające na celu rozpoznanie zasobów wody potrzebnych do budowy elektrowni jądrowej. Prace potrwają do końca lipca bieżącego roku i obejmą wykonanie 4 otworów wiertniczych. Prace będą prowadzone punktowo na obszarze około 30 ha, przy odległości między pojedynczymi otworami studziennymi wynoszącej około 150 m.

W nadchodzących miesiącach będą kontynuowane prace mające na celu stworzenie mapy do celów projektowych. Prace te obejmować będą m.in. prace geodezyjne oraz inwentaryzację obszaru inwestycji, mające na celu zebranie aktualnych danych przestrzennych terenu. Prace geologiczne oraz działania związane z przygotowaniem mapy nie będą generować hałasu ani wzmożonego ruchu ludzi czy pojazdów.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.