loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
21 gru, 2023
Posted by Ola Bartłomiejczuk
0 comment

POLSKA FARMA WIATROWA BALTIC POWER

Grupa ORLEN podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej o nazwie Baltic Power. Baltic Power będzie w stanie dostarczyć czystą energię wystarczającą do zasilania 1,5 miliona gospodarstw domowych. Koncern posiada już wszystkie niezbędne zezwolenia na budowę oraz zabezpieczył dostawy wszystkich komponentów farmy, a także sfinansowanie projektu. W celu przygotowania infrastruktury do obsługi branży energetyki wiatrowej na morzu, rozpoczęto budowę terminala w Świnoujściu.

Projekt Baltic Power reprezentuje punkt zwrotny zarówno dla Grupy ORLEN, jak i dla polskiej energetyki. To największa inwestycja w odnawialne źródła energii w kraju i całym regionie. Farmy wiatrowe na morzu to obszar, w którym działania konsekwentnie realizowane są zgodnie z planem. Pomimo różnych wyzwań, takich jak pandemia, trudności w łańcuchu dostaw, czy sytuacja na wschodnich granicach. Grupa ORLEN ma zamiar wykorzystać zdobyte doświadczenie i infrastrukturę przy kolejnych projektach, w tym budowie terminala w Świnoujściu. Posłuży to, także dla pięciu kolejnych farm wiatrowych planowanych przez Grupę ORLEN o łącznej mocy 5,2 GW.

Baltic Power ma potencjał wytwarzać energię elektryczną na poziomie 4 000 GWh. Stanowi to około 3% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Pozwoli to na uniknięcie emisji około 2,8 miliona ton CO2 rocznie.

Udziałowcy Baltic Power podpisali umowy kredytowe na łączną kwotę około 4,4 mld euro z 25 instytucjami finansowymi. To największe finansowanie uzyskane na pojedynczą inwestycję w historii Polski i jedna z największych transakcji offshore w Europie. Umowy te świadczą o silnych podstawach projektu Baltic Power.

Northland Power, wspólnie z ORLEN, cieszy się z rozpoczęcia budowy Baltic Power. Po uruchomieniu dostarczy energię elektryczną dla ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych i przyczyni się do transformacji energetycznej Polski.

Przygotowania do realizacji projektu Baltic Power obejmowały m.in. pomiary wietrzności, badania środowiskowe i geotechniczne, co pozwoliło na opracowanie planów projektowych. Przez pięć i pół roku uzyskano 7 pozwoleń na budowę i 150 zgód administracyjnych od 40 różnych instytucji. Dokumentacja budowlana farmy liczy ponad 10 000 stron, a ogólna liczba przygotowanych materiałów wynosi niemal 320 000 dokumentów i opracowań.

Grupa ORLEN rozpoczęła także budowę pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Po zakończeniu prac w 2025 roku, ten terminal będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Obsłuży montaż turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych. Terminal ten będzie wspierał nie tylko projekt Baltic Power, ale także inne projekty oraz inwestycje Grupy ORLEN na Bałtyku. W przyszłości również inwestycje na wodach niemieckich, szwedzkich i duńskich ze względu na korzystną lokalizację w porcie Świnoujście.

Grupa ORLEN pozyskała również koncesje na budowę kolejnych 5 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,2 GW, z czego cztery znajdują się na Ławicy Odrzańskiej i jedna na Ławicy Słupskiej, graniczącej z obszarem projektu Baltic Power. Wszystkie te inwestycje w morskie farmy wiatrowe wpisują się w strategię Grupy ORLEN. Grupa ta zakłada osiągnięcie 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 2030 roku.

 
 

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

 

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.