loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
05 maj, 2022
Posted by amencel
0 comment

Ponad tysiąc wyleasingowanych aut w programie „Mój Elektryk”

Program „Mój Elektryk” wydał już 1092 pozytywne decyzje. Liczba ta dotyczy tylko tych beneficjentów, którzy skorzystali z dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi ponad 33,7 mln zł.

W lipcu 2021r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program „Mój Elektryk” dofinansowujący zakup pojazdów zeroemisyjnych – elektrycznych i wodorowych. W pierwszym etapie dotacja skierowana była głównie do osób fizycznych. Docelowo przewidywała również wsparcie dla firm i organizacji, a także dopłaty do leasingu aut.

Główne założenie programu „Mój Elektryk”

Podstawowym celem „Mojego Elektryka” jest dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych, co ma wpłynąć na upowszechnienie stosowania pojazdów elektrycznych. Działanie to ma doprowadzić do zwiększenia liczby elektryków w Polsce. W konsekwencji wpłynie na dalszy rozwój infrastruktury ładowania, a także ograniczy zanieczyszczenie powietrza.

W ramach programu można otrzymać dotację do zakupu pojazdu elektrycznego. Opcję tą prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można również wziąć w leasing auto zeroemisyjne. Wariant ten obsługuje Bank Ochrony Środowiska.

Dotacja o wartości ponad 33,7 mln złotych

Dofinansowanie do leasingu zostało przyznane dla 1092 wniosków.  Do tej liczby zaliczają się: 899 auta w kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu maksymalnie 8 osób), 189 pojazdy w kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5t), a także 4 auta w kategorii L (dwu- lub trzykołowe).

96,79% beneficjentów stanowią przedsiębiorcy

W przeważającej większości, głównymi uczestnikami programu są przedsiębiorcy,  w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Beneficjentami „Mojego Elektryka” są również samorządy terytorialne. Dla przykładu Dąbrowa Górnicza nabyła pojazdy dla spółki komunalnej Dąbrowskie Wodociągi. Miasto stołeczne Warszawa wzięła w leasing auta dla Zarządu Oczyszczania Miasta.

Z dotacji skorzystały także firmy opierające swoją działalność na podstawie dużych flot. Jeden z operatorów paczkomatów otrzymał dofinansowanie do 120 elektryków.

Wnioski o dopłatę należy składać w firmach leasingowych współpracujących w BOŚ. Obecnie zostało zawartych 18 umów z firmami leasingowymi. Wśród firm współpracujących, które przyjęły najwięcej wniosków dotacyjnych są Arval Service Lease Polska, PKO Leasing i Volkswagen Financial Service.

W nawiązaniu do słów Marka Szczepańskiego, dyrektora Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych w BOŚ, w przygotowaniu są kolejne setki wniosków o dotację do leasingu. W najbliższych miesiącach prognozuje się, iż liczba ta będzie systematycznie rosnąć.

NFOŚiGW zwiększył kwotę na dopłaty do leasingu do 100 mln zł

Całkowity budżet programu ma wynieść 500 mln zł, w tym na zakup elektryków kategorii M1 przez osoby fizyczne przewidziano 100 mln zł. Dofinansowanie do zakupu pojazdu zeroemisyjnego przewidziane osobom fizycznym wynosi 18750 zł, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, może wynieść nawet 27 000 zł.

Graniczna cena auta objętego dotacją nie może przekroczyć 225 tysięcy złotych. Limit ten nie dotyczy osób będących w posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w Polsce pod koniec marca tego roku, zarejestrowanych było 45 242 osobowych i użytkowych pojazdów elektrycznych.

Program „Mój Elektryk” według planów ma obejmować lata 2021-2026. Umowy mogą być zawierane do końca 2025 roku, natomiast czas na wydatkowanie środków upłynie z dniem 30 czerwca 2026r.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.